Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος: Υμνολογία-Εικονογραφία (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)