Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Εργασίες για τη Β΄ Γυμνασίου: Δ.Ε. 1,2,3 (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


Δ.Ε. 1. Ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΡΑΗΛ

    Α. Ένωσε  με μια γραμμή τις σωστές αντιστοιχίες.

1. γλώσσα                                                                 α. ελληνιστικός
2. Νότια Παλαιστίνη                                                   β. Γάιος Ιούλιος Καίσαρας
3. Βόρεια Παλαιστίνη                                                 γ. Γαλιλαία
4. υποτελείς ηγεμόνες                                               δ. θρησκευτική ατομοκρατία
5. Κεντρική Παλαιστίνη                                              ε. Σαμάρεια
6. Κράτος                                                                   στ. Πόντιος Πιλάτος
7. θρησκευτική ζωή                                                   ζ. Ιουδαία
8. Ρωμαίος Αυτοκράτορας                                       η. Ηρώδηδες
9. Ρωμαίος Έπαρχος                                               θ. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
10. πολιτισμός                                                           ι. ελληνιστική

Κείμενα ασκήσεων για την Γ' Γυμνασίου: Δ.Ε. 1,2,4,8 (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

Διδακτικές Ενότητες 1&2 

Υπογράμμισε τα στοιχεία που απαρτίζουν την σημασία του όρου «Εκκλησία» στο κείμενο που ακολουθεί:
« Εκκλησία (από το ρήμα εκ-καλώ) σημαίνει τη σύναξη που είναι αποτέλεσμα μιας κλήσης – πρόσκλησης. Είναι συναγωγή – συνάθροιση κεκλημένων. Οι πρώτοι μαθητές του Χριστού έχουν τη συνείδηση ότι είναι «κλητοί» - καλεσμένοι από αυτόν σε μια συνάθροιση ενότητας, σε μια εκκλησία. Όχι πιστοί μιας καινούργιας ιδεολογίας ή κοινωνικής διδαχής. Αυτό που τους ενώνει δεν είναι η αποδοχή κάποιων θεωρητικών «αρχών» ή «αξιών», αλλά η αποδοχή της κλήσης που αλλάζει ριζικά τη ζωή τους: Μεταποιεί τα άτομα, τις αποσπασματικές μονάδες, σε ενιαίο σώμα, σε Εκκλησία. Η σύναξή τους δεν εξαντλείται στην απλή συνάθροιση, δεν είναι παροδικό (περιπτωτικό) γεγονός. Ζουν ως εκκλησία, ως ενιαίο σώμα ζωής, κοινωνούν τη ζωή ως «αδελφοί» - όπως τα αδέλφια που αντλούν την ύπαρξή από την ίδια μήτρα - είναι «μέλη» ενός οργανικού, ζωντανού «σώματος». (Χρ. Γιανναρά, Αλφαβητάρι της Πίστης).