Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 2013 (επιμέλεια Ε.Πανάρα)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013
«Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α    τ ο υ   19ο  α ι ώ ν α :
απλά, ταπεινά κι ευλογημένα ! 

1.       Η Γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός ημών  (από τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, που στέκεται έξω από την πόρτα του σπιτιού του). 
2.       Σκέψεις χριστουγεννιάτικες. 
-         Και φέτος, στις 25 Δεκεμβρίου θα γιορτάσουμε Χριστούγεννα ! 
-         Πέρασαν 1.678 χρόνια από τότε που ο επίσκοπος Ρώμης, πιθανόν με πρόταση του μεγάλου Κωνσταντίνου, ξεχώρισε τη γιορτή της Γέννησης του Χριστού από τη γιορτή των Θεοφανείων, οι οποίες μέχρι τότε γιορτάζονταν μαζί, στις 6 Ιανουαρίου. 

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Σταυρόλεξα και ακροστιχίδα για την Γ' Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

1
2
3
4
5
6
7
1
A
N
Θ
Η
2
Φ
Ε
Σ
Ι
Ι
Ρ
8
Ε
9    3
Σ
Υ
Ρ
Ι
Α
4
Σ
Α
Χ
5
Ε
Κ
Κ
Λ
Η
Σ
Ι
Α
Θ
6
Ι
Σ
Λ
Α
Μ
Η
Σ
Μ
Ο
Σ
10
11
Υ
Α

Α
12
13
14   7
Ε
Θ
Ο
Σ
8
Ν
Ε
Σ
T
Ο
Ρ
Ι
Ο
Σ
9
Ε
Υ
Ι
15
Α
16

10
Υ
Ι
Ο
Σ
Σ
11
Ρ
Ο
Δ
Ο
Σ
17  12
Γ
Η
Σ
18
13
Μ
Υ
Σ
Ο
14


Κ
19
Π
Ο
20
21
Γ
15
Υ
Γ
Ρ
Α
22 16
Χ
Ι
Σ
23 17
Θ
Υ
Μ
Ο
Σ
Η
18
Χ
Ρ
Σ
24  19
Ψ
Ε
Μ
Α
25
26
27
T
20
Ο
Ι
T
21
Λ
Ε
Ω
Ν
22
Ε
Ν
Ο
Ι
Κ
Η
Σ
Η
23
Ο
Λ
Σ
Ο
24
Ν
Α
Ο
Σ
28
29
T
25
Γ
Ο
Η
Σ
Σ
Α
26
Μ
Ο
Ν
Ο
27
Ο
Σ
28
Σ
Υ
Ν
Ο
Δ
Ο
Σ
Σ
Σ
Ε