Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Β΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

       Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη θρησκευτική ζωή των ισραηλιτών; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι και τι πίστευαν;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Ποιοι ήταν οι Σαδδουκαίοι και τι πίστευαν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Τι πίστευε η θρησκευτική ομάδα των Ζηλωτών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Τι ήταν οι Ραββίνοι;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Πώς χωρίζονται τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Τι ονομάζουμε  Ευαγγέλια και γιατί γράφτηκαν;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Ποια είναι τα συνοπτικά ευαγγέλια και τι περιέχουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ποιο είναι το περιεχόμενο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 10. Τι περιέχει το βιβλίο Πράξεων των Αποστόλων;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Γιατί γράφτηκαν οι Επιστολές από τον απ. Παύλο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Ποιο είναι το περιεχόμενο των Καθολικών Επιστολών;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Ποια ονομάζουμε Απόκρυφα βιβλία της Καινής Διαθήκης;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14.  Τι περιέχει το βιβλίο Αποκάλυψη του Ιωάννη;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος)  στις παρακάτω προτάσεις:

1. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης.  …..
2. Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί τους συγγραφείς χωρίς ο κάθε συγγραφέας να διατηρεί το δικό του προσωπικό ύφος στα κείμενα.  ……
3. Η θρησκευτική και πολιτική εξουσία βρισκόταν στα χέρια του Αρχιερέα. ….
4.  Οι Ποιμαντικές Επιστολές του απ. Παύλου απευθύνονταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν Επίσκοποι.  …..
5. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν και οι δύο για το πρόσωπο του Μεσσία. ….
6. Ο πρώτος συνοπτικός ευαγγελιστής είναι ο Ματθαίος. …..
7. Κέντρο της θρησκευτικής ζωής των ισραηλιτών ήταν και η Συναγωγή.  …..
8. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα.  ……
9. Η θρησκευτική ομάδα των Ζηλωτών ήθελε την βίαιη ανατροπή των Ρωμαίων . ….
10. Η Εκκλησία αγωνίστηκε για να ανακαλύψει ποια είναι τα θεόπνευστα βιβλία και ποια τα απόκρυφα και ψευδεπίγραφα.   …..
11. Οι Σαδδουκαίοι πίστευαν στη βίαιη αντίσταση κατά των κατακτητών Ρωμαίων και αρνούνταν να πληρώσουν φόρους. ….
12. Οι ισραηλίτες ακολουθούσαν την υποχρεωτική θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με θεό τον αυτοκράτορα και θεά τη Ρώμη. …..


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ  Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια είναι η σχέση του Πρωτευαγγελίου της Παλαιάς Διαθήκης με το γεγονός του Ευαγγελισμού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ποια είναι η προσφορά της Γέννησης του Χριστού στην ανθρωπότητα σύμφωνα με τον ύμνο των αγγέλων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Γιατί το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού φανερώθηκε σε λίγους βοσκούς και σε μη Ιουδαίους (μάγους), ενώ όλοι οι Ιουδαίοι και μόνον αυτοί προσδοκούσαν το γεγονός;;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Πώς χαρακτηρίζει ο προφήτης Συμεών τον μικρό Ιησού, όταν τον παίρνει στην αγκαλιά του και τι  προφητεύει για το έργο Του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Τι φανερώνει ο 12ετής Ιησούς για τον εαυτό Του και το έργο Του στην απάντηση που δίνει στον Ιωσήφ και την μητέρα Του, όταν τον βρίσκουν στο Ναό των Ιεροσολύμων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Τι συμβουλεύει ο Χριστός τους μαθητές του και για ποιο έργο τους προετοιμάζει;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Τι σημαίνει ο όρος «Βασιλεία του Θεού»;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ποιο μήνυμα απεικονίζει ο αγιογράφος όταν παρουσιάζει το νεογέννητο Χριστό σε λάρνακα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Ποιο μήνυμα απεικονίζει ο αγιογράφος όταν παρουσιάζει την Παναγία γονατιστή μπροστά στο νεογέννητο Χριστό ή σε άλλες εικόνες με το πρόσωπο σε αντίθετη φορά από Αυτόν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Tί έλεγε και έπραττε ο Ιωάννης προετοιμάζοντας τους Ιουδαίους για τον ερχομό του Μεσσία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. O Ιωάννης κήρυττε έμπρακτη μετάνοια. Ποιες συγκεκριμένες αλλαγές ζωής πρότεινε να κάνουν οι Φαρισαίοι, οι Σαδδουκαίοι, ο απλός λαός και οι στρατιώτες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Αντιστοίχισε στα παρακάτω γεγονότα τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση (Ησαΐας, ελεύθερη συγκατάθεση της Παναγίας, προσευχές, Γαβριήλ, Παναγία, χρυσός, απόρριψη του Ιησού ως Μεσσία, λιβάνι, δυναμική, σφαγή των νηπίων, σμύρνα, Θεοτόκος)
Χαιρετισμοί – Παρακλήσεις: ………………………………...
Ευαγγελισμός …………………………………………………


Γέννηση ………………………………………………………..
Συναγωγή της Ναζαρέτ ………………………………………
Μαρία…………………………………………………………..

13. Αντιστοίχισε στα παρακάτω γεγονότα τα ονόματα που βρίσκονται στην παρένθεση (μάγοι, Ιωάννης Πρόδρομος, Ναός Ιεροσολύμων, ελευθερωτής, Πέτρος, Βηθλεέμ, Συμεών, Ηρώδης, Ιορδάνης ποταμός, Ανδρέας)
Γέννηση ……………………………………………………………………..
Υπαπαντή……………………………………………………………………
Βάπτιση ……………………………………………………………………..
Μαθητές του Χριστού ………………………………………………………
Ιησούς ……………………………………………………………………….

14. Γιατί η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται και Θεοφάνεια;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Ποια σχέση φανερώνεται να έχει ο Ιησούς με τον Θεό Πατέρα κατά τη Βάπτιση;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Ποιο είναι το έργο του Μεσσία σύμφωνα με την προφητεία του Ησαΐα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Με τη Βάπτιση εγκαινιάζεται η νέα ανθρωπότητα με αρχηγό τον Ιησού Χριστό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του αρχηγού, όπως φανερώνονται στο γεγονός της Βάπτισης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Οι χριστιανοί ως μέλη της νέας ανθρωπότητας (του καινούριου κόσμου) θεωρούνται σε όλες τις εποχές ως μαθητές του Χριστού. Τι σημαίνει η ιδιότητά τους αυτή και με ποιους τρόπους νομίζεις ότι μπορεί να εκφραστεί σήμερα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

1.     Εκτός από τους 12 μαθητές τον Χριστό ακολουθούσαν μαθήτριες και ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών περίπου 70 άτομα.  ….
2.     Στην Καπερναούμ της Γαλιλαίας η διδασκαλία του Χριστού δεν έγινε εύκολα αποδεκτή. …..
3.     Στην Υπαπαντή ο Ιησούς απέδειξε ότι είχε πλήρη αυτοσυνειδησία για το ποιος είναι και για το έργο που είχε να επιτελέσει. ….
4.     Στο γεγονός της Βάπτισης φανερώθηκε ότι ο Θεός έχει ένα και μόνο πρόσωπο. ….
5.     Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν διαφορετικός από τον Μεσσία έτσι όπως τον περίμεναν οι Ιουδαίοι. ….
6.     Η Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως «αποστολική», διότι βασίζεται στις μαρτυρίες των αποστόλων ως αυτοπτών μαρτύρων της ζωής και της Ανάστασης του Χριστού. …..
7.     Ο προφήτης Συμεών αναγνωρίζει τον Ιησού στη συναγωγή της Ναζαρέτ και τον ομολογεί ως Μεσσία. ….
8.     Οι μαθητές του Χριστού ανήκαν σε έναν κύκλο προνομιακών ανθρώπων ως εκλεκτοί του Χριστού. ….
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ  Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.


Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι είναι οι παραβολές του Χριστού και τι φανερώνουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί ο Ιησούς χρησιμοποιούσε τις παραβολές στην διδασκαλία του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυθεντία στο ακροατήριό του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιο, νομίζεις, ότι ήταν το λάθος του μικρού γιού στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα και τι τον έκανε να επιστρέψει;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ποιο, νομίζεις, ότι ήταν το λάθος του μεγάλου γιού στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί ο πατέρας θεωρείται το κεντρικό πρόσωπο στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Την «παραβολή του σπλαχνικού πατέρα» πολλοί την ονομάζουν «παραβολή του ασώτου
υιού». Ποια από τις δύο ονομασίες θεωρείται την πιο εύστοχη και γιατί;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ποια ήταν η αφορμή για να πει ο Ιησούς την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έδειξε ο Σαμαρείτης προς τον πληγωμένο Ιουδαίο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία στην παραβολή της Τελικής Κρίσης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Τι σας κάνει εντύπωση στον τρόπο με τον οποίο υπερασπίστηκε ο Ιησούς την καταδικασμένη σε θάνατο γυναίκα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Γιατί ο Ιησούς προέβαλε τα παιδιά ως πρότυπο μίμησης για τους μεγάλους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός στην Κυριακή προσευχή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Τι διδάσκει με την προσευχή του στη Γεθσημανή ο Ιησούς;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15. Ποια θέση πήρε ο ευσεβής πλούσιος απέναντι στην πρόκληση του Ιησού να δώσει την περιουσία του; Τι φανέρωσε για τον τρόπο της σκέψης του απέναντι στα υλικά αγαθά;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Ποια θέση πήρε ο Ζακχαίος απέναντι στον πλούτο, που κατείχε; Τι φανέρωσε για τον τρόπο της σκέψης του απέναντι στα υλικά αγαθά;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Το κυριότερο γνώρισμα των ανθρώπων της καινούριας ανθρωπότητας είναι η έμπρακτη αγάπη. Βρείτε σε ποια σημεία των παρακάτω παραβολών το γνώρισμα αυτό λειτουργεί ως βασικό στοιχείο της νέας ανθρωπότητας.
Α. παραβολή του σπλαχνικού πατέρα
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Β. παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ. παραβολική διήγηση της Τελικής Κρίσης
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Μέσα από ποιες πράξεις του Ιησού μάθαμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι ο καινούριος κόσμος του Θεού είναι ένας κόσμος όπου καταργείται κάθε είδους διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

9.     Μόνο ο Ιησούς χρησιμοποιούσε παραβολές στη διδασκαλία του.  ….
10. Οι γραμματείς δίδασκαν σε ειδικούς χώρους με περιορισμένο αριθμό ακροατών και σε συγκεκριμένα πρόσωπα. …..
11. Ο Ιησούς δίδασκε με βάση τις απόψεις παλαιότερων και σύγχρονων ονομαστών ραβίνων. ….
12. Οι γραμματείς δίδασκαν με αυθεντία στα λόγια τους. ….
13. Ο Ιησούς διάβαζε την Καινή Διαθήκη στους Ισραηλίτες. ….
14. Το μεγαλύτερο μερίδιο της περιουσίας κληρονομούσαν όλα τα παιδιά της οικογένειας σε ίσα μερίδια. …..
15. Η υποδοχή του πατέρα στον μικρό του γιο ήταν γεμάτη συγκινητικές εκδηλώσεις, όπως θα έκανε και κάθε πατέρας την εποχή εκείνη. ….
16. Οι ιερείς των Ιουδαίων ήταν αξιοσέβαστα πρόσωπα και αποτελούσαν πρότυπα συμπεριφοράς για τους άλλους ανθρώπους. ….
17. Οι λευίτες αποτελούσαν το βοηθητικό προσωπικό στο ναό των Ιεροσολύμων. ….
18. Οι ιερείς και οι λευίτες ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί. ….
19.  Οι Σαμαρείτες και οι Ιουδαίοι είχαν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους και πολύ στενή επικοινωνία. ….
20.  Η φωτιά θα είναι η αιώνια τιμωρία των καταδικασμένων από το Θεό. …..
21.  Ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους με την πανταχού παρουσία του στην οποία θα κληθούμε να ανταποκριθούμε. ….
22.  Τα παιδιά θεωρούνταν δωρεά του Θεού. …..
23.  Η κοινωνία της εποχής εκείνης αναγνώριζε δικαιώματα στα παιδιά και το παιδαγωγικό σύστημα ήταν παιδοκεντρικό. ….
24.  Οι γυναίκες της εποχής εκείνης μπορούσαν να σπουδάσουν. ….
25.  Ο Ζακχαίος μετά την συνάντησή του με το Χριστό άλλαξε τη ζωή του ριζικά και αποτέλεσε αργότερα ενεργό μέλος της πρώτης Εκκλησίας. ….
26.  Οι πλούσιοι δεν θα δικαιωθούν από το Θεό. ….
27. Τα υλικά αγαθά καταδικάζουν κάθε άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό. ….
28. Μπορούμε να προσευχόμαστε κάθε φορά και σε όπου βρισκόμαστε, εάν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό. ….

Γ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:

1. Ζακχαίος                                          α. φοροεισπράκτορας
2. Σαμαρείτης                                       β. έμπρακτη αγάπη
3. τιμωρία – αμοιβή                              γ. πνευματικά όντα
4. άγγελοι                                             δ. απόστολος και άγιος
5. παραβολή χαμένου προβάτου           ε. το ένα και μοναδικό κριτήριο
6. παραβολή κρυμμένου θησαυρού        στ. η αγάπη του Θεού για τον κάθε
                                                                                     άνθρωπο ξεχωριστά
               7. τελώνης                                            ζ. φυσικές συνέπειες
               8. έμπρακτη αγάπη                               η. αυτάρκεια, αυτοδικαίωση
               9. κριτήριο Τελικής Κρίσης                     θ. υπέρβαση των διακρίσεων
               10. ευσεβής πλούσιος                           ι. η Βασιλεία του Θεού είναι πολύτιμη.


Δ. Συμπλήρωσε τα κενά στα παρακάτω κείμενα των προσευχών:

Πάτερ μν ν τος ……………….., γιασθήτω ……………………………˙
…………………. Βασιλεία Σου˙ γενηθήτω ………………........, ς ν ……………………. κα π τς ………˙ τν ………..μν  τν ………………………. δς ………  σήμερον˙
κα ……… μν τ ………………….. μν, ς κα …………. φίεμεν τος …………………..μν˙ κα μ ……………………. μς ες …………………,
λλ ῥῦσαι ……… π το …………………..
  
Βασιλε …………….., Παράκλητε, τ Πνεμα τς………………..˙ πανταχο…………….. κα τ ………………. πληρν˙ θησαυρς ………………….. κα ζως …………………˙
λθ κα ………………… ν…………… κα …………………… μς π ……………… κηλδος˙
κα ……………., γαθέ, τάς ………… μν.


Ε. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, που βασίζονται στα κείμενα του βιβλίου:

1. Γιατί ο άνθρωπος είναι ανώτερος από τα υλικά αγαθά σύμφωνα με το κείμενο του Κλήμη του Αλεξανδρέα, που ακολουθεί;
«Τα πλούτη είναι ένα μέσο. Μπορείς να τα χρησιμοποιείς σωστά; Τότε υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Με λάθος τρόπο τα χρησιμοποιείς; Τότε υπηρετούν την αδικία. Γιατί τα πλούτη από τη φύση τους υπηρετούν και δεν εξουσιάζουν. Ο νους του ανθρώπου και ελεύθερο κριτήριο έχει και μόνος του

αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει όσα του δόθηκαν. Επομένως ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσουμε τα υλικά αγαθά, αλλά τις αδυναμίες της ψυχής, που δεν επιτρέπουν να κάνουμε καλή χρήση των αγαθών».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, από τα πρόσωπα που ακολουθούν θα μπορούσαν να πουν τα παρακάτω  λόγια ενώπιον του Θεού και γιατί;
«Είδα αυτό το όνειρο: ΄Ενας άνθρωπος παρουσιαζόταν στο κριτήριο του Κυρίου: ΄΄ Κοίταξε, Θεέ μου΄΄, του έλεγε ΄΄ τήρησα το νόμο σου, δεν έκανα τίποτα το αισχρό, κακό ή αντίθρησκο. Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά΄΄.
-        ΄΄Ασφαλώς, ασφαλώς΄΄, του απαντούσε ο καλός Θεός… ΄΄αλλά είναι άδεια΄΄. (Ραούλ Φολλερώ).

Από την παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη:
Ο Σαμαρείτης, …………………………………………………………………………………………….
Ο ιερέας,…………………………………………………………………………………………………
Ο λευίτης,………………………………………………………………………………………………….
Από την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα:
Ο πατέρας,………………………………………………………………………………………………
Ο μεγάλος γιος, ………………………………………………………………………………………..
Από την παραβολική διήγηση της Τελικής Κρίσης:
Οι δίκαιοι, ………………………………………………………………………………………………..
Οι άδικοι, …………………………………………………………………………………………………
Από τα περιστατικά της συνάντησης του Χριστού με τον ευσεβή πλούσιο και τον Ζακχαίο:
Ο ευσεβής πλούσιος,………………………………………………………………………………….....
Ο Ζακχαίος, ……………………………………………………………………………………………….3. Ποιες πληροφορίες συνάγουμε από το παρακάτω κείμενο του αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού για την τελική κρίση των ανθρώπων από το Θεό;
«Και τούτο οφείλουμε να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα τιμωρήσει κανέναν στο μέλλον, αλλά ο καθένας κάνει τον εαυτό του ικανό να συμμετέχει στη ζωή του Θεού. ΄Όμως η συμμετοχή στη ζωή του Θεού είναι απόλαυση, ενώ η απόσταση απ’ Αυτόν κόλαση».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια σύγχρονα προβλήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σήμερα, εάν ο καθένας μας εφάρμοζε τα παρακάτω λόγια του απ. Παύλου;
«Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα όλοι σας είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ  Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


     Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή· εκείνος που πιστεύει σ’ εμένα κι αν πεθάνει θα ζήσει»:Τι ελπίδες δίνουν τα λόγια του Χριστού σε όλους που αντιμετωπίζουν το θάνατο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Πώς αντέδρασαν όσοι βρέθηκαν μπροστά στην ανάσταση του Λαζάρου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια σημεία από την Είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα αποδεικνύουν ότι είναι Μεσσίας τελείως διαφορετικός από αυτόν που ανάμεναν οι Ιουδαίοι παρερμηνεύοντας τις προφητείες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι υπερασπίζεται ο Ιησούς με την εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό των Ιεροσολύμων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Γιατί η εκδίωξη των εμπόρων από το Ναό ήταν μία προφητική ενέργεια του Χριστού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό σημείο στο Μ. Δείπνο για την Εκκλησία που θα ιδρυόταν λίγο μετά;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Ποια ήταν η κατηγορία στη δίκη εναντίον του Χριστού στο Μ. Συνέδριο και ποια μπροστά στον Πιλάτο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Τι σημαίνει η φράση «Υιός του Ανθρώπου»;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ποιοι δικαστικοί κανόνες του Μ. Συνεδρίου δεν τηρήθηκαν στη δίκη του Χριστού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, ο Χριστός δεν κάνει ένα θαύμα κατά την ώρα του Πάθους και της Σταύρωσης; Τι ζητά από τον κάθε άνθρωπο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο…Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα και γι’ αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια· όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου»: Απαντώντας ο Ιησούς προς τον Πιλάτο τι ξεκαθαρίζει για τον Εαυτό του και τον χαρακτήρα της Βασιλείας του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Ποιοι ευθύνονται για το θάνατο του Ιησού και ποιοι τον σεβάστηκαν και του συμπαραστάθηκαν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Ποιοι μαθητές του Χριστού περίμεναν με ανυπομονησία την Ανάστασή του; Με ποια συναισθήματα τον βλέπουν για πρώτη φορά αναστημένο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Τι σημαίνει για τη ζωή των ανθρώπων η Ανάσταση του Χριστού, όπως φαίνεται στην εικόνα «Η εις Άδου κάθοδος»;;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Ποιες υποσχέσεις δίνει ο Ιησούς στους μαθητές Του πριν την Ανάληψή του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Ποιες οι συνέπειες της Ανάστασης και της Ανάληψης του Χριστού για την ανθρώπινη φύση;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Ποια στάση ζωής καλούμαστε να έχουμε στην καθημερινότητά μας γνωρίζοντας ότι η ανθρώπινη φύση μας είναι θεωμένη και αναστημένη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος υπονοείται στη φράση του Χριστού: «Κι εγώ θα σας στείλω αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου» και ποιο έργο θα επιτελέσει;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

29. Ο Ιησούς είπε στον Ιούδα να τον προδώσει.  ….
30. Κατά τον Μυστικό Δείπνο οι μαθητές κοινώνησαν για πρώτη φορά το Σώμα και το Αίμα του Χριστού που θα σταυρωνόταν. …..
31. Στο Όρος των Ελαιών, όταν ο Ιησούς προσευχόταν με αγωνία, οι μαθητές κοιμήθηκαν. ….
32. Οι γραμματείς δίδασκαν με αυθεντία στα λόγια τους. ….
33. Ο Πέτρος αρνήθηκε το Χριστό τρεις φορές. ….
34. Ο Πιλάτος δεν ήθελε να αναμειχθεί στο θάνατο του Ιησού, αλλά τελικά υπέγραψε την καταδίκη του. …..
35. Η κατάρα που έδωσαν οι Ιουδαίοι στον εαυτό τους επαληθεύεται μέχρι σήμερα. ….
36. «Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες;» είναι ψαλμός της Π.Δ. με τον οποίο προσεύχονταν οι Ιουδαίοι κάθε μέρα. ….
37. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο σημαντικό γεγονός της Ορθόδοξης διδασκαλίας. ….
38. Στην εικόνα της Ανάστασης του Χριστού του δυτικού χριστιανισμού εικονίζονται  οι συνέπειες του γεγονότος στην ανθρώπινη φύση. ….
39.  Το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή θα ενισχύσει και θα υπενθυμίσει στους μαθητές όλα όσα συνέβησαν μαζί Του. ….
40.  Η υπόσχεση του Χριστού ότι θα βρίσκεται πάντα κοντά στους ανθρώπους γέμισε τους μαθητές του χαρά και ενθουσιασμό . …..
41.  Η Ανάληψη του χριστού συνέβη 3 ημέρες μετά την Ανάστασή του. ….
42.  Η ανθρώπινη φύση μας με την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού αναστήθηκε και αναλήφθηκε μαζί Του. …..
43.  Ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του πραγματοποίησε όλες τις προφητείες που ο ΄Ιδιος ως Θεός-Λόγος είχε πει μέσω των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης. ….

Γ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:

1. Λάζαρος                                           α. προφήτης Ζαχαρίας
2. Κάθαρση του Ναού                            β. θρησκευτική κατηγορία που αλλάζει σε πολιτική
3. Όρος των Ελαιών                             γ. παράδοση του μυστηρίου της
                                                            Θ. Ευχαριστίας
4. πειρασμός των μαθητών                   δ. Μεσσίας
5. Είσοδος στα Ιεροσόλυμα                   ε. 40 ημέρες μετά την Ανάσταση
6. «Χριστός Ανέστη!»                            στ. φίλος του Χριστού
               7. Μυστικός Δείπνος                             ζ. δικαστήριο των Ιουδαίων
               8. Υιός του Ανθρώπου (πρ. Δανιήλ)       η. προφητική πράξη
               9. Μεγάλο Συνέδριο                               θ. αποκαθήλωση του Ιησού
               10. κατηγορητήριο του Ιησού                  ι. εναγώνια προσευχή του Ιησού
11. Πιλάτος                                           ια. Η υπόσχεση του Χριστού μετά την Ανάσταση.
12. Ιωσήφ Αριμαθαίας                           ιβ. Ο εξευτελισμός και ο θάνατος του δασκάλου τους
13. Ερχομός του Αγίου Πνεύματος         ιγ. Τελετή της Λαμπρής
14. Ανάληψη του Χριστού                      ιδ. Ρωμαίος ΄Επαρχος
15. Εσπερινός της Αγάπης                    ιε. Οι μαθήτριες προς τους μαθητές
16. το ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες     ιστ. Πανανθρώπινος χαρακτήρας της Ανάστασης.
Δ. Επιλέγω το σωστό και το δικαιολογώ:

1. Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα ήταν:
Θριαμβευτική……………………………………………………………………………………………..
Επιβλητική………………………………………………………………………………………………..
Εντυπωσιακή……………………………………………………………………………………………..
Ασυνήθιστη ……………………………………………………………………………………………….
Δραματική…………………………………………………………………………………………………
Αινιγματική ………………………………………………………………………………………………..
Διφορούμενη………………………………………………………………………………………………
Μαρτυρική…………………………………………………………………………………………………
Επαναστατική …………………………………………………………………………………………….
Ειρηνική……………………………………………………………………………………………………

2. Χαρακτηρίστε τον Πιλάτο από τη συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια της δίκης:
έξυπνος…………………………………………………………………………………………………….
διπλωμάτης…………………………………………………………………………………………….....
τίμιος……………………………………………………………………………………………………….
γενναίος……………………………………………………………………………………………………
αμερόληπτος………………………………………………………………………………………………
επιεικής…………………………………………………………………………………………………….
δειλός………………………………………………………………………………………………………
αποφασιστικός…………………………………………………………………………………………….
υπολογιστής………………………………………………………………………………………………
αυστηρός………………………………………………………………………………………………….

3. Σε ποια σημεία, κατά τη γνώμη σου έγκειται η διαφορά των αντιδράσεων του Ιούδα και του Πέτρου μετά την προδοσία του πρώτου και την άρνηση του δεύτερου:
ειλικρίνεια στη σχέση του με τον Ιησού…………………………………………………………….
Ευθύτητα ……………………………………………………………………………………………..
Φιλία……………………………………………………………………………………………………
Μετάνοια και αναζήτηση συγχώρεσης……………………………………………………………..
Προσωπικό συμφέρον……………………………………………………………………………….
Φιλαργυρία…………………………………………………………………………………………….
Μεταμέλεια…………………………………………………………………………………………….
Άρνηση της αγάπης του Χριστού προς αυτόν……………………………………………………..

Ε. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, που βασίζονται στα κείμενα του βιβλίου:

1. «Από φόβο προς τους Ιουδαίους ο φίλος σου και κοντινός σου Πέτρος σε αρνήθηκε, Κύριε, και θρηνώντας φώναζε δυνατά: ‘’μη παραβλέψεις τα δάκρυά μου· την πίστη είπα να τηρήσω, Ελεήμονα, μα δεν την τήρησα!...’’ Και τη δική μας τη μετάνοια, Κύριε, παρόμοια δέξου την και ελέησέ μας»:
 Ποια ήταν τα λάθη του Πέτρου σύμφωνα με το κείμενο; Τι μπορούν να σημαίνουν για τον κάθε πιστό στη σχέση του με το Θεό; Ποια παραβολή του Χριστού μάς θυμίζουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. « Στον Δείπνο σου τον Μυστικό σήμερα, Υιέ του θεού, δέξου με ομοτράπεζό σου. Εγώ στους εχθρούς σου δεν θα σε προδώσω, δεν θα σου δώσω φίλημα σαν ‘κείνο του Ιούδα. Αλλ’ όπως ο ληστής θα πω κι εγώ τον λόγο: Κύριε, θυμήσου με στη Βασιλεία σου»:
Ποια γεγονότα από τα Ευαγγέλια αναφέρονται στο κείμενο; Σε ποια από αυτά θα θέλει να συμμετάσχει ο πιστός και σε ποια όχι; Πώς φανερώνεται ο Ιησούς ως «σημείο αντιλεγόμενο» σύμφωνα με το κείμενο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. «Ημέρα Ανάστασης! Ας στολιστούμε, ας λάμψουμε για χάρη της γιορτής
     κι ο ένας τον άλλον ας αγκαλιάσουμε.
     Ας πούμε, αδέλφια, και σε αυτούς που μας μισούν:
    ’Να συγχωρήσουμε τα πάντα, αφού είναι Ανάσταση!’’
     Και δυνατά να ψάλλουμε: ‘’Χριστός Ανέστη…’’»:
    Ποιες συνέπειες έχει η Ανάσταση του χριστού στη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους σύμφωνα με το κείμενο; Ποιο σημείο της Κυριακής προσευχής μάς θυμίζει το υπογραμμισμένο κομμάτι του κειμένου;
    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………