Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Τράπεζα ερωτήσεων Θρησκευτικών Λυκείου (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ 

Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την ίδρυση της Εκκλησίας           Σ – Λ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην θεία Ευχαριστία είναι η αλληλοσυγχώρηση των πιστών                       Σ – Λ.

Τα Χριστούγεννα ανήκουν στον κύκλο των κινητών εορτών   Σ – Λ.

Τράπεζα ερωτήσεων των Θρησκευτικών Γυμνασίου (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ 


Τὸ «κατ’ εἰκόνα» φανερώνει τὴν ἐξωτερικὴ ὁμοιότητα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ Σ – Λ.

Ἡ δημιουργία τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἄνδρα φανερώνει τὴν ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων          Σ – Λ.