Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Γ΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

       Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποια σχέση  συνδέει την γενική ιστορία με την εκκλησιαστική ιστορία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δειγματική Διδασκαλία Β' Λυκείου Δ.Ε.24 (Πίστη και Επιστήμη)


Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Β΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

       Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στη θρησκευτική ζωή των ισραηλιτών; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

π. Βασιλείου Γοντικάκη, Τὸ πρό­βλη­μα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν στὰ σχο­λεῖ­α Μία ἁγιορείτικη θεώρησι

Ἀρχιμ. Βασιλείου Ἰβηρίτου 

Ἀ­κοῦ­με τὸ θέ­μα ποὺ ὑ­πάρ­χει. Κα­τα­λα­βαί­νου­με τὰ προ­βλή­μα­τα. Δε­χό­μα­στε τὶς δυσκολίες. Ὑ­πάρ­χουν και­νούρ­γι­ες συν­θῆ­κες ζω­ῆς. Βρί­σκον­ται μα­ζὶ μὲ τὰ ὀρ­θό­δο­ξα παι­δι­ὰ τῆς Ἑλ­λά­δος ξέ­να, ἄλ­λης κα­τα­γω­γῆς καὶ ἄλ­λων πα­ρα­δό­σε­ων.