Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Σεμιναριο της Π.Ε.Θ. για την Εκκλησιαστική Ιστορία του Γυμνασίου

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κατάρτισης διοργανώνει στην αίθουσά της (Χαλκοκονδύλη 37, 3ος όροφος) δύο συναντήσεις με θέμα:

«Η διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Γυμνάσιο».

Το πρόγραμμα των δύο ημερίδων είναι το εξής:

Σάββατο 6 Απριλίου 10 π.μ. έως 2 μ.μ.
Εισηγητές:
Δημήτριος Γόνης, Ομότιμος Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, με θέμα: «Ο εκχριστιανισμός των Σλαβικών λαών».

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Α΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

    Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγίας Γραφής και πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ακροστιχίδες για μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α – ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ:  Xαρακτηριστικό γνώρισμα της Αγίας Γραφής, που την ξεχωρίζει από όλα τα άλλα βιβλία.                                

 1. Ένας από τους παράγοντες συγγραφής της Αγίας Γραφής.
 2. Αυτή ερμηνεύει αλάνθαστα την Αγία Γραφή.
 3. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ἡ ἄνωθεν εἰρήνη κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱερᾶρχες

Ακτίνες 70 (2007), 20-27

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Δ.Βογιατζή, Παρουσίαση και σχόλια στο έργο του Γρηγορίου Νύσσης "Περί κατασκευῆς του ἀνθρώπου"


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

         Το έργο του ἐν ἁγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης γράφτηκε λίγο πριν το Πάσχα του 379 μ.Χ. και στάλθηκε στο νεώτερο αδελφό του Πέτρο, ως δώρο, υστέρα από το αίτημα του να συμπλήρωση ο Γρηγόριος τις "Εἰς την Ἑξαήμερον" ομιλίες του Μ. Βασιλείου. Ό Μ. Βασίλειος είχε υποσχεθεί να αναφερθεί στην πλάση του ανθρώπου, αλλά ο θάνατος εμπόδισε τη συγγραφή του έργου αυτού.

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Σχέδιο μαθήματος

Δεῖτε ἕνα κενὸ σχέδιο μαθήματος

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Βίντεο: Ο μακεδονικὸς αγώνας

Δείτε το εδώ

Ταινία: Το δώρο του Θεού (Η θεία Λειτουργία)

Δεῖτε τὴν ταινία

Οδηγίες Π.Ι. για τα Θρησκευτικά σε Γυμνάσιο και Λύκειο


Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Οἱ πειρασμοὶ στὴν ζωή μας

Κοινωνία 43 (2000), 37-45

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ἡ ὀντολογικὴ διάστασις τῆς ὀρθοδόξου Ἠθικῆς

Κοινωνία 47 (2004), 251-260

Ταινία-ντοκυμαντέρ της ΕΤ1 για τον Μ.Βασίλειο

Δεῖτε την ἐδῶ

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Περὶ Λογισμῶν

Γρηγόριος ο Παλαμάς 84 (2001), 85-89

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Τὰ θρησκευτικὰ στὰ πλαίσια τῆς διαπολιτισμικῆς ἐκπαιδεύσεως


Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ἡ περὶ Ἀγγέλων διδασκαλία τῆς Έκκλησίας


Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ἡ θρησκευτικὴ παιδεία στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο


Ι.Κ.Αγγελόπουλου,Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὴν Δ.Ε. Εἰσήγηση στό Θ’ Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο, ( Ἀθήνα 2007 )


Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ. Αγγελόπουλου, Διδακτική προσφορά τῶν πατερικῶν κειμένων, Κοινωνία 54 (2011) 185-189, 235-244.


Ι.Κ. Αγγελόπουλου, Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή. Θεολογική θεώρησις,

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ἀκτῖνες 67 (2004) 314-318.


1. Εἰσαγωγὴ

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ πρόοδος τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας ἐπέφεραν μέγιστες ἀλλαγὲς στὴν ἀντιμετώπισι τῶν ἀσθενειῶν καὶ ἀναπηριῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν πορισμάτων τῶν βιολογικῶν καὶ ἰατρικῶν ἐπιστημῶν ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ὠνομάσθη βιοτεχνολογία. Ἡ ἐξέλιξίς της ὑπῆρξε ραγδαία καὶ αὐτὰ ποὺ πρὸ ὀλίγων χρόνων ἐφαίνοντο ἀκατόρθωτα, σήμερα εἶναι πράξεις ρουτίνας γιὰ τοὺς ἰατρούς.

Όλγας Γριζοπούλου, Η Θρησκευτική Εκπαίδευση (ΘΕ) και το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΘΜ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόπειρα χαρτογράφησης με βάση στοιχεία του 2007 και 2008)


Δ.Βογιατζή, Σύντομη ιστορική επισκόπηση της προβληματικής της Θεολογίας των θρησκειών

Ορθοδοξία και Παιδεία 6 (2008), 193-224.

  Όπως κάθε πραγματικότητα που προσδιορίζεται ιστορικά, οι θρησκείες βρίσκονται στη σημερινή εποχή σε μια νέα κατάσταση, διαφορετική από αυτή των περασμένων αιώνων. Η παγκόσμια επικοινωνιακή κοινότητα που δημιουργήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κινητικότητα των πληθυσμών και η οικονομική ενοποίηση έφεραν πιο κοντά τους λαούς και τις θρησκείες τους.

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Νέο Πιλοτικό Π.Σ. Δημοτικού-Γυμνασίου


Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Θρησκευτικών Κύπρου


Thomas Kothmann, Επικ. Καθηγητού Χριστιανικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών, Ο μορφωτικός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση, (Ευρωπαϊκό πλαίσιο-Γερμανικό παράδειγμα)*

          1. Το ευρωπαϊκό περιβάλλον.
1.1. Η ευρωπαϊκή διαδικασία ενοποίησης δεν αποτελεί μόνον πολιτική και οικονομική πρόκληση, αλλά έχει και μια θρησκευτική-πνευματική διάσταση.

Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για τα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου

30.5.2012

Η Π.Ε.Θ. μετά πό παίτηση μελών, καί φίλων καί συνεργατν της, γιά δημοσιοποίηση πίσημης τοποθέτησης το Δ.Σ. πί το θέματος πού δημιουργήθηκε μέ τά Νέα Προγράμματα Σπουδν τά ποα δημοσίευσε τό ‘Υπουργεο Παιδείας (ΦΕΚ τ. Β´, ριθ. φύλ. 2335/17.10.2011) καί φαρμόζει πιλοτικά πό τόν Σεπτέμβριο 2011 σέ ρισμένα Σχολεα.

Ι.Κ.Ἀγγελόπουλου, Ὀρθόδοξος διδασκαλία περὶ Κολάσεως


Βιβλίο Α' Λυκείου

Βιβλίο Γ' Γυμνασίου

Βιβλίο Β' Γυμνασίου

Βιβλίο Α' Γυμνασίου

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Βάπτισμα: ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς


Βιβλίο Β' Λυκείου

Βιβλίο Γ' Λυκείου

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Ανάγκη για έκδοση νέας εγκύκλιου για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών

                                                                                                          22-11-2011
1. Θεωρητικὴ προσέγγιση

Τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, μετὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2008, πῆρε μεγάλες διαστάσεις. Μέχρι τότε ἴσχυε μία ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ βάση τὴν ὁποία οἱ γονεῖς ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ παιδιοῦ τους ἀπὸ τὸ μάθημα ὑπέγραφαν ὑπεύθυνη δήλωση, στὴν ὁποία ἔγραφαν ὅτι δὲν εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Τὰ παλαιότερα χρόνια, γιὰ νὰ ἀπαλλαγεῖ κάποιος μαθητὴς ἀπὸ τὸ μάθημα, ἔπρεπε οἱ γονεῖς του νὰ προσκομίσουν στὸ σχολεῖο κάποιο πιστοποιητικὸ ὅτι ἀνῆκαν σὲ ἄλλη θρησκεία ἢ σὲ ἄλλη ὁμολογία. Στὴν αἴτησή τους δήλωναν καὶ τὸ ποῦ θὰ παρέμενε τὸ παιδί τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος (ἐντὸς τῆς αἰθούσης, στὸ προαύλειο κ.λπ.).

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια

Δ.Βογιατζή, Κριτικές παρατηρήσεις για το Πλαίσιο Βασικών Αρχών του Νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών των Θρησκευτικών Δημοτικού-Γυμνασίου

                                                                                                                 15-1-2012 
         
          Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού και του Γυμνασίου παρουσιάζει δύο καινοτομίες. Εισάγει ένα νέο πρότυπο για το μάθημα των Θρησκευτικών και προτείνει μια νέα μέθοδο διδασκαλίας. Η κριτική μας στο κείμενο αυτό θα εστιαστεί στο Πλαίσιο βασικών αρχών, στο οποίο και περιγράφεται ο χαρακτήρας του μαθήματος. Το νέο ΠΣ φιλοδοξεί, όπως δηλώνουν οι συντάκτες του,  να οργανώσει « ένα σχολικό ΜτΘ, στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα παιδιά χωρίς καμιά διάκριση και ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη δέσμευσή τους» (ΠΔΓ,11)[1].

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Δ.Βογιατζή, "Θρησκευτικών απολογία": Πληροφορίες και σκέψεις για τη θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Το κείμενο αυτό γράφτηκε από το Θεολόγο Δημήτριο Βογιατζή. Στη συγγραφή συνεργάστηκε με ιδέες και κείμενα ο Θεολόγος Αριστείδης Κούρτης. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κοινωνία τ. 44 (2002), 341-362 & , 45 (2003), 41-59.

                                                             ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια από διάφορους κύκλους διανοουμένων  με ένα τρόπο απόλυτο και δογματικό, ότι λόγω της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ενωμένη Ευρώπη και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν το μάθημα των Θρησκευτικών θα καταργηθεί ή στην καλύτερη περίπτωση θα καταστεί μάθημα επιλογής. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις δύο εκ των συνεργατών της σημερινής εξουσίας.

Δ.Βογιατζή, Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με το υπόμνημα του Συμβούλου και των Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς τον Υπουργό Παιδείας.

                                                                          Αθήνα 10-9-2008

Μετά τη δημιουργία του γνωστού θέματος με τις εγκυκλίους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ο Θεολογικός κόσμος ανέμενε από τους υπευθύνους του μαθήματος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.κ. Στ. Γιαγκάζογλου, Γ.Στάθη και Π.Καλαϊτζίδη  υπεύθυνη ενημέρωση και παρέμβαση ώστε να διαλυθούν οι σκόπιμες και προβοκατόρικες παρεξηγήσεις, να τοποθετηθούν τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τη διευθέτηση των ζητημάτων που προέ­κυψαν.