Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019


Στοχασμός, θλίψη καὶ ἀποτέφρωση
Καθημερινή, 6 Νοεμβρίου 2019.

Κύριε διευθυντά, 

Εἶμαι μιὰ μοναχὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου, ποὺ ἐπὶ 55 χρόνια τῆς πολύτιμης ζωῆς μου ἀφιέρωσα γιὰ νὰ ζήσω μιὰ ἄλλη ποιότητα ζωῆς. Δὲν ξέρω ἂν τὰ κατάφερα, ὁ Θεὸς γνωρίζει – ὅμως, ἔχω μέσα μου μιὰ πληρότητα γιὰ ὅ,τι προσπάθησα.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019


Δημητρίου Βογιατζή
Θεολόγου Καθηγητού

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Οι πρόσφατες αποφάσεις 1749 και 1750 /2019 του ΣτΕ, ακυρώνουν οριστικά τα ισχύοντα σήμερα προγράμματα Θρησκευτικών και δικαιώνουν τους αγώνες των θεολόγων ενάντια στην αλλοίωση και την υποβάθμιση του μαθήματος. ΟΙ αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με μεγάλη και διευρυμένη, σε σχέση με τις προηγούμενες1, πλειοψηφία, 24 έναντι 6 δικαστών. Δύο διαφορετικές ολομέλειες, μείζων και ελάσσων, του δικαστηρίου κατοχύρωσαν το μάθημα στο συνταγματικό και νομικό του πλαίσιο, όπου σε σύνολο 41 δικαστών (οι 11 μετείχαν και στα δύο σώματα), οι 32 τάχθηκαν υπέρ του ορθοδόξου μαθήματος και οι 9 κατά. Οι αποφάσεις αυτές ξεκαθάρισαν οριστικά το τοπίο και με τα δεδομένα αυτά, αφού καταγράψουμε τη σημερινή κατάσταση, θα διατυπώσουμε στη συνέχεια ορισμένες σκέψεις για τις προοπτικές και το μέλλον του μαθήματος.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019


Δημητρίου Βογιατζῆ,
«Τὰ Θρησκευτικὰ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. 
Ἐκλεκτικὲς συγγένειες καὶ ἀνίερες συμμαχίες»,
Ὀρθόδοξος Τύπος 22.11.2019

Ὅπως εἶναι γνωστό, στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΔΔΑ) ἐκδικάστηκε πρόσφατα ἡ ὑπόθεση Παπαγεωργίου καὶ ἄλλοι κατὰ Ἑλλάδος (ἀρ. 4762/18 καὶ 6140/18) ποὺ ἀφορᾶ τὴ διαδικασία ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν[1]. Ἡ βασικὴ αἰτίαση τῶν ἐγκαλούντων ἦταν ὅτι ἡ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ ν. 1599 ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ παραβιάζει τὰ δικαιώματα τῶν μαθητῶν γιατί μπορεῖ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου νὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ εἰσαγγελικὸ ἔλεγχο ἂν τὴ θεωρήσει ψευδῆ. Στὴν ὑπόθεση αὐτὴ κατατέθηκαν πρόσθετες παρεμβάσεις ἀπὸ τρεῖς φορεῖς: Τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι[2], τὴν Ἕνωση Ἀθέων καὶ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ. Παραδόξως ἀλλὰ ὄχι ἀνεξήγητα, οἱ προτάσεις τῶν τριῶν φορέων καὶ οἱ ἀπαντήσεις τῆς κυβερνήσεως ἀσχολοῦνται πολὺ περισσότερο μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος καὶ λιγότερο μὲ τὸ ζήτημα ποὺ ἐκδικάστηκε.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου
«ΔΕΝ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ»
Ἀκτῖνες (2019) 198-200

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019


γίου Δημητρίου Ροστφ
 «Ὅταν θλίβεται ἡ ψυχή»
Παρεμβολή, τ. 111 (2014)

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019


ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Πέρασμα ἀπέναντι
Ἡ Καθημερινὴ 1.9.2019

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἀκτῖνες (2019) 159- 160

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019


Ἰουστίνου Πόποβιτς, 
Ἐπιπτώσεις καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἁμαρτίας

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019


Τάκη Θεοδωρόπουλου,
Τὸ «παπαδαριὸ» καὶ οἱ ἀμβλώσεις
Ἡ Καθημερινὴ 28.07.2019

Εὐτυχῶς ὑπάρχει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ δίνει τὴν εὐκαιρία στὶς κοινότητες τῶν προοδευτικῶν νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι προοδευτικοί. Τελευταῖο σουξὲ τὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων. «Παπαδαριὸ» τοὺς ἀνεβάζει καὶ τοὺς κατεβάζει τὸ ἐπαναστατικὸ Διαδίκτυο, ἀναθεματίζοντάς τους, ἐξορίζοντάς τους στὸν Μεσαίωνα ἐπειδὴ τόλμησαν νὰ ταχθοῦν κατὰ τῶν ἀμβλώσεων καὶ νὰ κηρύξουν τὴν «ἡμέρα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ».

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Ἐκτρώσεις: Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλένης


ME ΛΕΝΕ ΕΛΕΝΗ, ΕΙΜΑΙ 72 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ Η «ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ ΛΕΝΙΩ». Θὰ σᾶς γράψω τὴν ἱστορία γιὰ τὴν μοναδική μου ἐγγονὴ τὴν Ἑλένη ποὺ ἔγινε μανούλα φέτος τὴν ἄνοιξη!

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου

ΗΘΙΚΟΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

Ἀκτῖνες (2019) 129- 134


Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019


Ἰουστίνου Πόποβιτς,
Πῶς λειτουργεῖ ὡς ἕνα Σῶμα ἡ Ἐκκλησία

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Ἡ ἐπανάστασις τῆς ὀλιγαρκείας


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου,
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑΣ
Ἀκτῖνες (2019) 118-119

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Θεία Λειτουργία στήν καρδιά τῆς Βάλια Κάλντα

Θεία Λειτουργία στὴν καρδιὰ τῆς Βάλια Κάλντα
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, Καθημερινὴ 6.9.2017


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Οι πιστοὶ χρειάστηκαν δύο ὧρες δρόμο προκειμένου νὰ φτάσουν «στὸν πιὸ ὄμορφο, στὸν μεγαλύτερο ναὸ τοῦ κόσμου», καὶ νὰ ἀναπέμψουν δέηση ὑπὲρ «εὐκρασίας ἀέρων» καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ περιβάλλοντος.
Ἐκεῖ, σ’ ἕνα μικρὸ ξέφωτο, ὁ μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβὶδ ἔστησε τὴν αὐτοσχέδια «Ἁγία Τράπεζα» καὶ τέλεσε μέσα στὸ δάσος, γιὰ πρώτη φορά, τὴ Θεία Λειτουργία, στὴν καρδιὰ τῆς Βάλια Κάλντα.

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019


Σταύρου Ζουμπουλάκη, «Λευκὸ Ρόδο, ἀμάραντο»,
Ἡ Καθημερινὴ 2.6.2019


Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΡΤΙΔΗΣ*
«Ἐπιστήμη καὶ ἀβεβαιότητα»
Ἡ Καθημερινὴ 14.4.2019

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Κατά πασῶν τῶν αἱρέσεων


Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου,
«ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ»
Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ (2018) 100-110, 127-130

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Δημήτρη Γιαννάτου, Ἐκπαίδευση χωρίς Παιδεία, μελέτη χωρίς βιβλία, Ἱστορία χωρίς μνήμη.


Δημήτρη Γιαννάτου, Κοινωνιολόγου, Σύμβουλου ἀπεξάρτησης στὸ Κέντρο Θεραπείας Ἐξαρτημένων ἀτόμων (ΚΕΘΕΑ)

«Ἐκπαίδευση» χωρὶς Παιδεία, μελέτη χωρὶς βιβλία, Ἱστορία δίχως μνήμη 
Ἡ ἐξάλειψη τῆς μνήμης καὶ τῆς ἱστορίας εἶναι ἡ νέα μορφὴ πνευματικῆς ὑποδούλωσης

https://www.huffingtonpost.gr/entry/ekpaideese-choris-paideia-melete-choris-vivlia-istoria-dichos-mneme_gr_5bf8056fe4b03b230fa10bf1?utm_hp_ref=gr-homepage


Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Ἑλένης Καλοκαιρινοῦ, Παρένθετη μητρότητα: ἠθική ἐπιλογή;ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ*
Παρένθετη μητρότητα ἐπ’ ἀμοιβῇ: Ἠθικὴ ἐπιλογή;
Ἡ Καθημερινὴ 31.3.2019

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019


Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας
«Τῇ ἐλπίδι χαίροντες» ἀναβοῶμεν Χριστὸς Ἀνέστη!

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019

Ἠλία Λιαμῆ, Τουρίστες καί ἐπισκέπτες Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ (2018) σσ. 80-82
(Ἀπό τό βιβλίο του ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, ἐκδ. Πορφύρα)


Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Παναγιώτου Γκουρβέλου, Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας


Παναγιώτου Γκουρβέλου,
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὀρθόδοξος Τύπος, 17-7-2009

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ ἐγκλείστου, Ἀντιμετώπιση τῶν δοκιμασιῶν


ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

Τὰ βάσανά σας εἶναι πολλά. Τὰ χτυπήματα πέφτουν ἐπάνω σας ἀδυσώπητα ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές. Ἀλλὰ μὴν ἀπελπίζεστε. Δοκιμασίες εἶναι, ποὺ σᾶς βρίσκουν μὲ παραχώρηση τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ, γιὰ νὰ καθαριστεῖτε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες σας.

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Περί ὑπερηφανείας

Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου,

ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ Α’

Παρεμβολή, τεῦχος 125/2018

1. Ἔννοια καὶ μορφὲς

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλου, Ὅσο φροντίζουμε τά πνευματικά, τόσο καλύτερα πηγαίνουν τά βιοτικά!


Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου,
«Ὅσο φροντίζουμε τὰ πνευματικά, τόσο καλύτερα πηγαίνουν τὰ βιοτικά!»
Ὀρθόδοξος Τύπος 8.3.2019

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Παναγιώτη Γκουρβέλου, Νέα Θρησκευτικά καί μαύρη προπαγάνδα


Παναγιώτης Νικ. Γκουρβέλος
Καθηγητής θεολόγος

Νέα Θρησκευτικά καί μαύρη προπαγάνδα
ἤ Μαῦρα Θρησκευτικά καί νέα προπαγάνδα

«Εκκλησιολόγος» 11/2/2018, «Ορθόδοξος Τύπος» 23/2/2018


Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Ἠλία Λιαμῆ, Ἡ διπλῆ ἐφηβεία


Ἠλία Λιαμῆ
«Ἡ διπλῆ ἐφηβεία»
Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ (2018) 140-145

Ἡ ἐφηβεία εἶναι ἴσως ἡ πιὸ μελετημένη καὶ ἡ πιὸ πολυσυζητημένη περίοδος τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ παιδαγωγὸς ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μαζί της, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἔχει ἐκ τῶν προτέρων προειδοποιηθεῖ  γιὰ μιὰ ἐκρηκτικὴ ἡλικία, γεμάτη ἀντιφάσεις, ἀκρότητες καὶ προκλητικότητα. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ γονεῖς, καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἶναι ἐνήμεροι γιὰ βίαιη ἀνατροπὴ τῶν δεδομένων τῆς εἰδυλλιακῆς παιδικῆς ἡλικίας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ γαλήνη καὶ ἰσορροπία.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Ἰωάννου Πετρόπουλου, Κατάλληλο γιά ἀνηλίκους


Ἰωάννης Πετρόπουλος, Καθηγητὴς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, ΔΠΘ, Δ/ντὴς Κέντρου Ἑλληνικῶν Σπουδῶν Ἑλλάδος (CHS GR), Παν/μιο Harvard

«Κατάλληλο γιὰ ἀνηλίκους. Δὲν μποροῦμε σήμερα νὰ ἀγνοοῦμε τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὸν πρώιμο Χριστιανισμό».

https://www.huffingtonpost.gr/entry/katallelo-yia-anelikoes_gr_5c56be0ae4b09293b204e4c4?utm_hp_ref=gr-homepage

Ἀναλογισθεῖτε μιὰ σκηνὴ ἡ ὁποία χρονολογεῖται γύρω στὸ 375 μ.Χ.Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἕνας ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ποὺ γιορτάσαμε πρὸ ἡμερῶν, ἐξηγεῖ στοὺς πολυάριθμους ἔφηβους ἀνιψιοὺς καὶ τὶς ἀνιψιές του τὶς βασικὲς στρατηγικὲς στὴν ἑρμηνεία τῶν εἰδωλολατρῶν ποιητῶν καὶ πεζογράφων. Τὸ ἐκτενὲς αὐτὸ μάθημα ἐμπεριέχεται στὸ ἔργο του Πρὸς τοὺς Νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δυτικῆς Ἀναγέννησης, ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἔγινε κλασικὸ ἔργο ὡς πρὸς τὴ θέση τῶν κλασικῶν συγγραφέων στὴν ἐκπαίδευση. Ἦταν καὶ bestseller ἀνάμεσα στοὺς Ἰησουίτες στὸ τέλος τοῦ 16ου αἰώνα.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Κριτική τοῦ Θεολογικοῦ Κλάδου


Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Ἑλληνοχριστιανικὴ Ἀγωγὴ (2018) 125-126

Ἕνωσή μας, ὡς ἐκ τοῦ σκοποῦ της, εὑρίσκετο ἐξ ἀρχῆς πλησίον τοῦ θεολογικοῦ κλάδου. Πληθύς θεολόγων, ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν ὡς μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας. Ἄλλωστε πιό κοντά στήν μεταφορά καί μετάδοση τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ εὑρίσκετο ὁ μνημονευθείς κλάδος.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Γιάννη Τσέντου, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν


ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΤΣΕΝΤΟΥ
«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»
Παρεμβολὴ τεῦχος 126/2018


Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Ναταλίας Μελᾶ, Παῦλος Μελᾶς. Βιογραφία


Παῦλος Μελᾶς (ἐκδόσεις Δωδώνη 1992) Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα:
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Τό πίστευε καί μή ἐρεύνα εἶναι ἕνα λάθος


«Τὸ “πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα” εἶναι ἕνα λάθος»
Ὁ Εὐθύμιος Νικολαΐδης, διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, μιλάει γιὰ τὴ σχέση ἐπιστήμης καὶ Ὀρθοδοξίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ τριετὲς πρόγραμμα ποὺ ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα
Δουλγερίδης Δημήτρης, Τὰ Νέα, 8 Δεκεμβρίου 2018