Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Ε.Φιλοσόφου, Κριτικές παρατηρήσεις για το Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Α' Γυμνασίου

                                                                                                                 19-3-2012
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στο πλαίσιο του μιας ανανεωτικής προσπάθειας στο χώρο  Παιδείας εντάσσεται μεταξύ άλλων και η αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας όλων των μαθημάτων, συνεπώς και του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ). Οι αλλαγές που προτείνονται και θα υλοποιηθούν πιθανά από την επόμενη χρονιά είναι μεγάλες και συνεπώς είναι απαραίτητο οι προσπάθειες προσαρμογής από όλες τις πλευρές να έχουν καλή διάθεση και δημιουργικότητα προς όφελος των μαθητών.

Δ.Βογιατζή: Έλεγχος των ισχυρισμών του Συνηγόρου του Πολίτη για το μάθημα των Θρησκευτικών

                                      Κοινωνία, τ. 3 (2011), 261-275

           Τον τελευταίο καιρό και με αφορμή τις προτάσεις για το, κατ’ ευφημισμόν, λεγόμενο «Νέο Λύκειο», ανακινήθηκε και πάλι το θέμα της υποχρεωτικότητας του μαθήματος των Θρησκευτικών καθώς και το θέμα των απαλλαγών. Συγκεκριμένα από κάποιους κύκλους υποστηρίζεται, προς στήριξη των σχεδίων Δραγώνα, ότι το μάθημα των Θρησκευτικών είναι προαιρετικό γιατί «το αρθρ.16 παρ. 2 του Συν­τάγματος δημιουργεί υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει θρησκευτική εκπαίδευ­ση, όχι όμως και υποχρέωση των πολιτών να την δέχονται».

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Ι. Κ. Αγγελόπουλου: Θεολογικό υπόβαθρο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

                                                                                                            5-1-2012  
α) Γενικὰ
Ἀναρτήθηκαν στὸ διαδίκτυο τὰ νέα ἀναλυτικὰ προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο, μαζὶ καὶ μὲ ἄλλα μαθήματα, στὴν κατηγορία «ψηφιακὸ σχολεῖο» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Δ.Βογιατζή: Απάντηση στον ισχυρισμό ότι με το Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών το μάθημα των Θρησκευτικών διατηρεί τον ορθόδοξο χαρακτήρα του

                                                                                                                   5-3-2012

            Ο Δρ.Δημήτριος Φύκας, Σχολικός Σύμβουλος θεολόγων Στερεάς Ελλάδος, απέστειλε επιστολή προς τους Θεολόγους του Ν.Τρικάλων για να ελέγξει τον Πρόεδρο του παραρτήματος

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Κριτικὴ Θεολογικοῦ Συνδέσμου


Ομάδα Παιδείας: Κριτικές παρατηρήσεις για τα νέα βιβλία Θρησκευτικών του Γυμνασίου του 2006


Α' Δημοσίευση 
  "κοινωνια", 2 (2007), 
152-164.

Εἰσαγωγικὲς Παρατηρήσεις

1.   Τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια συνεγράφησαν μὲ γνώμονα τὰ νέα Ἀναλυτικὰ Προγράμματα Σπουδῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003). 
2.   Τὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα Σπουδῶν, συνετάχθησαν ἐν σπουδῇ, ἀπὸ Ἐπιτροπὴ Θεολόγων, ἐνῶ ἦταν κενή η θέση τοῦ θεολόγου μονίμου μέλους στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο.

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Ομάδα Παιδείας: Σχεδίασμα πρότασης για τα περιεχόμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γενικό Λύκειο

                                                                                                         Αθήνα 11.6.2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


         Η ενδεικτική μας πρόταση για τα περιεχόμενα του Αναλυτικού προγράμματος του Λυκείου βασίζεται σε δύο άξονες:
     1. Όλα τα θέματα που προσφέρονται στις τρείς τάξεις εντάσσονται σε πέντε θεματικές ενότητες α. Θεός β. Ιησούς Χριστός γ. Εκκλησία δ Κόσμος-άνθρωπος κοινωνία ε. Σωτηρία. Εκτιμούμε ότι η τωρινή διαίρεση της ύλης σε Θεολογικούς κλάδους (Λειτουργική, Δογματική, Θρησκειολογία, Ηθική, Π. και Κ. Διαθήκη, Εκκλησιαστική Ιστορία) δεν εξυπηρετεί πλέον τις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. Τα θέματα των κλάδων αυτών εντάσσονται στις αντίστοιχες ενότητες ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των διαφόρων αντιλήψεων και να εξυπηρετείται καλύτερα η ανάγκη του διαλόγου.