Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Ἀναστάσιμο Μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας

Άρθρο του Αρχιεπισκόπου Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου: «Ανανέωση με ευφροσύνη»
Καθημερινή 16.04.2017
«Ι​​​​να ώσπερ ηγέρθη Xριστός εκ νεκρών διά της δόξης του πατρός, ούτω και ημείς εν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν.» (Ρωμ. 6:4)