Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Τράπεζα ερωτήσεων Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου (επιμέλεια Ι.Κ.Αγγελόπουλος)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Μάθημα 1
1.     Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ πιστοὶ θεωροῦνται ἁπλοὶ θεατὲς τῶν τελουμένων Σ – Λ
2.     Ἡ λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπευθύνεται μόνον στοὺς ἱερεῖς, ποὺ τὴν τελοῦν Σ – Λ