Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Α΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

    Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγίας Γραφής και πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Ποιο είναι το θέμα της Αγίας Γραφής;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι εννοούν οι χριστιανοί όταν λένε ότι η Αγία Γραφή είναι «ο Λόγος του Θεού»;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι ακριβώς είναι ο Κανόνας και πώς συντέθηκε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Σε ποια είδη χωρίζονται τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και σε ποια γλώσσα γράφτηκαν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι προηγήθηκε της συγγραφής των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Για ποιους λόγους η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη θεωρούνται από τους χριστιανούς ένα ενιαίο βιβλίο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Τι εννοούμε λέγοντας ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ποιες αλήθειες ονομάζουμε θεόπνευστες και ποια εκφραστικά μέσα χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να τις διατυπώσουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

 1. Μόνο οι χριστιανοί μελετούν την Αγία Γραφή….
 2. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. …..
 3. Η Παλιά Διαθήκη δεν έχει καμιά σχέση με την Καινή Διαθήκη. ….
 4. Ο Κανόνας της Αγίας Γραφής συντέθηκε από την χριστιανική εκκλησιαστική κοινότητα. ….
 5. Την Πεντάτευχο αποτελούν τα 5 πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης . ….
 6. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν όλα στην ελληνική γλώσσα. …..
 7. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βασίστηκαν στις προφορικές παραδόσεις των Εβραίων. ….
 8. Η Παλαιστίνη είναι μία νέα χώρα με πρόσφατο πολιτισμό. ….
 9. Η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. ….
 10. Το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους.  …...

Γ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:


            1. Βύβλος                                                α. συμφωνία
            2. Παλαιά Διαθήκη                                   β. αδιάσπαστη ενότητα
            3. διαθήκη                                                γ. 27 βιβλία
            4. σχέση ΠΔ και ΚΔ                                 δ. εμπνευσμένο από το Θεό
            5. Καινή Διαθήκη                                     ε. πόλη της Φοινίκης
            6. αποκάλυψη                                          στ. φανέρωση
           7. Κουμράν της Νεκράς Θάλασσας             ζ. χειρόγραφα της Π.Δ.
           8. υλικά γραφής                                         η. 49 βιβλία
           9. Θεόπνευστο                                           θ. όστρακα, πάπυρος, περγαμηνή
          10. εικόνες, σύμβολα, ανθρωπομορφισμοί   ι. μέσα έκφρασης των θεόπνευστων αληθειών

Δ. Συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου με τις παρακάτω λέξεις, ώστε το κείμενο να είναι σωστό:

αδιάσπαστη ενότητα, θεόπνευστη, αδύνατη, προετοιμασία, Μεσσία- Χριστού, αποκαλύπτεται, προϊστορία, σύμβολα και ανθρωπομορφισμούς, αλήθειες

Η Παλιά Διαθήκη περιέχει την πνευματική ……………………  του Χριστιανισμού καθώς και την ……………………….. για τον ερχομό του …………………………. Γι’ αυτό και η κατανόηση της Καινής Διαθήκης είναι …………………….. χωρίς τη μελέτη της Παλιάς Διαθήκης.
Ο Θεός …………………… στον άνθρωπο για να του φανερώσει βασικές αλήθειες για τον Ίδιο, τη φύση, τον άνθρωπο. Τις περισσότερες από αυτές τις θεόπνευστες ……………….. τις καταγράφουν οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας εικόνες από την καθημερινή ζωή, ………………………………………………………..
Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), αν και καταγράφεται σε διάστημα πολλών αιώνων, από διαφορετικούς συγγραφείς, με διαφορετική μόρφωση, εμπειρίες και βιώματα και σε διαφορετικές εποχές και από ποικίλες αιτίες έχει…………………………………. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ΜΙΑ πηγή έμπνευσής της δηλ. ο ίδιος ο Θεός. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι ………………….

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΕΞΟΔΟΣ
Ο ΘΕΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ

    Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Πώς βρέθηκαν οι Ισραηλίτες να ζουν στην Αίγυπτο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Πώς παρουσιάστηκε ο Θεός στον Μωυσή, πώς μίλησε για τους Ισραηλίτες και τι υποσχέθηκε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες ήταν και πού οφείλονταν οι επιφυλάξεις του Μωυσή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ποιος υπήρξε ο ρόλος του Μωυσή στα γεγονότα της Εξόδου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Ποια είναι η έννοια των θαυμάτων στην Παλαιά Διαθήκη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Στους όρους της Διαθήκης του Θεού με τους Ισραηλίτες ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, τι τους θυμίζει ο Θεός, τι τους καλεί να διαφυλάξουν και τι τους υπόσχεται;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Οι εντολές του Δεκαλόγου είναι κανόνες που μπορούν να επιβληθούν στους ανθρώπους ακόμα και παρά την θέλησή τους; Τι είδους σχέσεις ρυθμίζουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Πώς εννοούμε την «Εκλογή» του Ισραήλ από το Θεό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Ποιο ήταν το δίλημμα που συχνά αντιμετώπισαν οι Ισραηλίτες στην έρημο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Τι ορίζει η πιο βασική οδηγία του Νόμου και πώς ονομάζεται στα εβραϊκά;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ιησού του Ναυή όταν έφτασαν στη Γη της Επαγγελίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Τι θύμισε στους Ισραηλίτες ο Ιησούς του Ναυή λίγο πριν πεθάνει και τι τους ζήτησε να κάνουν;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

16. Τι ονομάζουμε προεικονίσεις; Ανάφερε τρεις από αυτές.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

 1. Ο Μωϋσής ανατράφηκε στην αιγυπτιακή αυλή και όταν μεγάλωσε παρέμεινε σε αυτήν ξεχνώντας την καταγωγή και την ιστορία του λαού του….
 2. Μια σειρά από καταστροφές που έπληξαν άγρια την Αίγυπτο ονομάστηκαν «10 πληγές του Φαραώ». ….
 3. Οκτώ χρόνια διήρκεσε κατά τις διηγήσεις της Π. Δ. η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο. ….
 4. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετώπισαν οι Ισραηλίτες βρισκόταν μέσα τους και ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Θεό. ….
 5. Μέσα από την πορεία τους στην έρημο οι Ισραηλίτες απέκτησαν νέα ταυτότητα. Από καταπιεσμένοι δούλοι έγιναν ένας λαός με ενότητα και προορισμό. ….
 6. Το βιβλίο της Π.Δ. που περιγράφει την κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας, τη Χαναάν, είναι η Γένεση. …..
 7. Λίγο πριν πεθάνει ο Μωϋσής μίλησε στο λαό του, τους υπενθύμισε τη Διαθήκη και τους έδωσε οδηγίες. ….
 8. Η λέξη είδωλο από θρησκευτικής άποψης σημαίνει τις ιερές εικόνες. ….
 9. Οι Ισραηλίτες κρατώντας ψηλά στους ώμους τους την Κιβωτό της Διαθήκης πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και κατέκτησαν την Ιεριχώ. ….
 10. Η φυλή του Λευί δεν πήρε κλήρο με γη δική τους.  …...

Γ. Κατάταξε τις προεικονίσεις εκεί που ανήκουν (Π.Δ. –Κ.Δ. )και συμπλήρωσε το αντίστοιχο κενό: Πάσχα, Χριστός, Άρτος Θ. Ευχαριστίας, Φλεγόμενη βάτος, Κλίμαξ Ιακώβ, ο Σταυρός του Χριστού, Ισαάκ, Νερό από το βράχο, Βάπτισμα χριστιανών

Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
Σημασία για τους χριστιανούς

Δ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:


             1. όρος Σινά                                 α. αδελφός του Μωυσή
             2. όρος Χωρήβ                             β. φλεγόμενη βάτος
             3. Πεντηκοστή                              γ. σκηνή που στεγαζόταν η Κιβ. Διαθήκης
             4. Πάσχα                                      δ. απελευθέρωση των Ισρ. από την Αίγυπτο
             5. Σκηνή του Μαρτυρίου               ε. Δεκάλογος
             6. Ααρών                                     στ. ρόλος με ευθύνες
             7. Ιησούς του Ναυή                       ζ. πέρασμα προς τη Γη της Επαγγελίας
             8. Έξοδος                                     η. η προσφορά του Νόμου
             9. Σεμά                                        θ. βιβλίο της Πεντατεύχου (πορεία ερήμου)
           10. Ερυθρά Θάλασσα                      ι. χωρισμός των νερών
           11. Κιβωτός της Διαθήκης               ια. η βασική εντολή (Σεμά)
           12. Αριθμοί                                    ιβ. κιβώτιο με τις πλάκες του Δεκαλόγου
           13. Σκηνοπηγία                              ιγ. βιβλίο της Πεντατεύχου (επανάληψη Νόμου)
           14. Εκλογή του Ισραήλ                   ιδ. ο διάδοχος του Μωυσή-βιβλίο της Π.Δ.
           15. Δευτερονόμιο                           ιε. 7 μέρες σε σκηνή
         
              
Ε. Τα παρακάτω είναι λόγια του Μωυσή λίγο πριν από την είσοδο των Ισραηλιτών στη Χαναάν.   Ποιες από τις Επαγγελίες του Θεού στους Πατριάρχες αναγνωρίζει ότι εκπληρώθηκαν;

«Ένας περιπλανώμενος Αραμαίος ήταν ο προπάτοράς μου. Κατέβηκε στην Αίγυπτο κι έζησε εκεί σαν ξένος, με λίγους ανθρώπους γύρω του. Εκεί έγινε έθνος μεγάλο, ισχυρό και πολυάριθμο. Αλλά οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίζονταν, μας καταπίεζαν και μας επέβαλλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαμε τον κύριο, το Θεό των προγόνων μας κι εκείνος άκουσε τη φωνή μας και είδε τη δυστυχία μας, την ταλαιπωρία μας και την καταπίεσή μας. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο με το δυνατό  του χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή του, με σημεία και θαύματα…Και μας έφερε σ΄ αυτόν τον τόπο και μας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και μέλι».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΤ. Αφού διαβάσετε το Σοφία Σειράχ 45, 1-5: δικαιολογήστε τους χαρακτηρισμούς που αποδίδει ο συγγραφέας στο Μωϋσή στηριζόμενοι στα γεγονότα του κεφαλαίου:
«Από τους απογόνους του Ιακώβ, ο Κύριος ανέδειξε έναν άντρα, που τον αγάπησε και που έγινε αποδεκτός απ’ όλους. Αγαπήθηκε απ’ το Θεό κι απ΄ τους ανθρώπους. Ήταν ο Μωυσής αυτός που η μνήμη του είναι ευλογημένη. Τον τίμησε όμοια με τους αγίους αγγέλους και τον ανέδειξε μεγάλον, ώστε να εμπνέει φόβο στους εχθρούς. Τον δόξασε μπροστά σε βασιλιάδες. Με τα λόγια του Μωυσή ο Θεός έκανε να σταματήσουν τα μαγικά σημεία (των ειδώλων). Του έδωσε εντολές για το λαό του και του φανέρωσε ένα μέρος απ’ τη δόξα του. Τον καθιέρωσε χάρη στην πίστη του.. τον αξίωσε ν’ ακούσει τη φωνή του…του έδωσε απευθείας τις εντολές, το νόμο της ζωής και της γνώσης, για να διδάξει τη Διαθήκη του στους απογόνους του Ιακώβ, και στο λαό του Ισραήλ τις αποφάσεις του».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. 25, 26, 27


    Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Με ποιες προϋποθέσεις έγραφαν την εποχή εκείνη οι συγγραφείς των κειμένων αυτών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Με ποιες προϋποθέσεις μελετάμε τα κείμενα αυτά εμείς σήμερα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Σε ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκονται οι διηγήσεις αυτές; Γιατί στις διηγήσεις αυτές δεν υπάρχει θεογονία αλλά μόνο κοσμογονία;
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί καταγράφηκαν οι διηγήσεις αυτές από τους Ισραηλίτες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Μπορεί άραγε ένας φυσικός επιστήμονας να είναι χριστιανός; Στηρίξτε την άποψή σας με επιχειρήματα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Νομίζετε ότι οι σημερινοί άνθρωποι συμπεριφέρονται στην κτίση ως «καλή λίαν»; Διατυπώστε την άποψή σας με παραδείγματα και επιχειρήματα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες ιδιαιτερότητες αναφέρονται στη δημιουργία του ανθρώπου σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα; Τι επιδιώκει να δείξει ο συγγραφέας της Γένεσης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8. Αν και είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας, ποια είναι τα κοινά μας χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Μπροστά στη φράση: «Ζώντας δημιουργικά μοιάζουμε στο Θεό». Αναφέρετε παραδείγματα ανθρώπων που ζουν δημιουργικά χρησιμοποιώντας τα χαρίσματά τους όχι μόνο για τον εαυτό τους.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ποια κίνητρα μπορείτε να αναγνωρίσετε πίσω από τις πράξεις των ανθρώπων στις διηγήσεις των Κάιν – Άβελ και του πύργου της Βαβέλ; Χαρακτηρίστε τα αποτελέσματα. Τι είδους σχέσεις διαταράσσονται;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

11. Τι είναι το Πρωτευαγγέλιο και τι περιλαμβάνει;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε αγαπώντας αληθινά το Θεό, τους ανθρώπους και τον κόσμο ολόκληρο. Ο Χριστός, δηλαδή, κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο άνθρωπος: να ζει μακριά από κάθε αμαρτία. Μπορείτε, λοιπόν, να εξηγήσετε γιατί η Εκκλησία τον ονομάζει Νέο Αδάμ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

13. Ποιο ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Γιατί ο Θεός δίνει την απαγορευτική εντολή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Τι σημαίνει η λέξη «αμαρτία»;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Πού τελικά έγκειται η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό, δηλαδή, η πτώση του ανθρώπου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) της παρακάτω προτάσεις.

 1. Στα χρόνια της βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας συντέθηκαν τα κείμενα της δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου….
 2. Στις διηγήσεις της Γένεσης υπάρχουν επιστημονικές εξηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου ….
 3. Οι συγγραφείς διηγούνται τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου χρησιμοποιώντας ανθρωπομορφισμούς και συμβολικές εκφράσεις και εικόνες. ….
 4. Τα πρώτα δημιουργήματα του Θεού είναι τα δένδρα και ο άνθρωπος. ….
 5. Η δημιουργία του κόσμου χαρακτηρίζεται από τη λογική και μη εξελικτική σειρά των δημιουργημάτων . ….
 6. Ο Θεός – Πατέρας δημιουργεί με το Θεό – Υιό και Λόγο του, δηλαδή, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. …..
 7. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εκπροσωπεί τις αρμονικές σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, το συνάνθρωπο και τη φύση μέσα στην Εκκλησία. ….
 8. Η κτίση δημιουργήθηκε κατ΄ εικόνα του Θεού. ….
 9. Ο άνθρωπος παράκουσε την εντολή του Θεού που ήταν να μη φάει ένα φρούτο. ….
 10. Η διήγηση της πτώσης του ανθρώπου ψυχογραφεί με τα σύγχρονα δεδομένα τον άνθρωπο.  …...


Γ. Σημείωσε την αντίστοιχη σημασία των παρακάτω ανθρωπομορφικών εκφράσεων και των συμβολικών εικόνων:

Ανθρωπομορφικές εκφράσεις – συμβολισμοί
Θεολογική σημασία
Είπε ο Θεός (και έγινε)

Ο Θεός είδε ότι ήταν καλό

Ονόμασε ο Θεός

Ευλόγησε και καθαγίασε ο Θεός

Οι επτά μέρες της δημιουργίας

Τα πρώτα δημιουργήματα

Κατ΄ εικόνα

Καθ΄ ομοίωση

Χώμα της γης

Πνοή ζωής

Κήπος της Εδέμ

Να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει

Ο άνθρωπος ονόμασε όλα τα ζώα και τα πτηνά

πλευρά

Ο Θεός τους ευλόγησε

Δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού

φίδι

γυμνότητα

Φύλλα συκιάς, ενδύματα

Άνοιξαν τα μάτια τους

Το δειλινό άκουσαν το Θεό που περπατούσε

Η γυναίκα που μου έδωσες – το φίδι με εξαπάτησε

Η γυναίκα είδε τους καρπούς του δένδρου… πήρε.…και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της…κι έφαγε κι αυτός.Ε. Αφού διαβάσετε την παρακάτω διήγηση του βαβυλωνιακού έπους κάντε συγκρίσεις με την αντίστοιχη διήγηση της Γενέσεως: Πώς προέρχονται οι θεοί, με ποιον τρόπο δημιουργούνται και από τι; Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε;
«Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονομαστεί, όταν κάτω η γη δεν είχε όνομα…. Γεννήθηκαν οι θεοί… Τότε συγκρούστηκαν η Τιαμάτ και ο Μαρδούκ, ο σοφότερος από τους θεού, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο και άρχισαν να μάχονται… Ο Μαρδούκ την έκοψε στα δύο, όπως ένα κοχύλι. Το μισό το διαμόρφωσε σε ουράνιο θόλο… Τοποθέτησε το κεφάλι της σε έναν τόπο και σχημάτισε ένα βουνό…. Από τα μάτια της έκανε να πηγάσουν ο Ευφράτης και ο Τίγρης…»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΤ. Συγκρίνετε τη μεσοποταμιακή διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου με την αντίστοιχη βιβλική. Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου στη διήγηση της Γενέσεως;
«Οι θεοί όμως είχαν παράπονα. ¨Τώρα¨ έλεγαν στον Μαρδούκ ¨είμαστε τσακισμένοι από τη δουλειά, μα από κύριοι γίναμε δούλοι και κανείς δε μας υπηρετεί¨. Ο Μαρδούκ συμφώνησε πως τα παράπονά τους ήταν δίκαια και είπε: ¨ Θα πλάσω ένα πλάσμα μικρό που δε θα είναι επικίνδυνο, γιατί θα είναι υπερβολικά αδύναμο. Θα το βαφτίσω άνθρωπο και θα του αναθέσω να σας δουλεύει. Θα το εγκαταστήσω στη γη και θα είναι ανίκανο να ανέβει στον ουρανό, ανίκανο να βυθιστεί στα νερά. Για μεγαλύτερη ασφάλεια θα του δώσω το θάνατο. Για λίγο καιρό θα μπορεί να δουλεύει για σας και ύστερα, όταν με την ηλικία θα αποκτήσει ίσως αρκετή σοφία, θα χάνεται… Ο Μαρδούκ έκοψε το κεφάλι του Έα και από το πτώμα του σκάρωσε ένα πλάσμα μικρό, που οι θεοί το βρήκαν γελοίο μα πολύ κατάλληλο για τη δουλειά που επρόκειτο να του αναθέσουν. Έτσι γεννήθηκε η ράτσα των Ανθρώπων».
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………