Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Γιάννη Τσέντου, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν


ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΤΣΕΝΤΟΥ
«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»
Παρεμβολὴ τεῦχος 126/2018


Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Ναταλίας Μελᾶ, Παῦλος Μελᾶς. Βιογραφία


Παῦλος Μελᾶς (ἐκδόσεις Δωδώνη 1992) Ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα:
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Τό πίστευε καί μή ἐρεύνα εἶναι ἕνα λάθος


«Τὸ “πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα” εἶναι ἕνα λάθος»
Ὁ Εὐθύμιος Νικολαΐδης, διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, μιλάει γιὰ τὴ σχέση ἐπιστήμης καὶ Ὀρθοδοξίας, μὲ ἀφορμὴ τὸ τριετὲς πρόγραμμα ποὺ ὁλοκληρώθηκε πρόσφατα
Δουλγερίδης Δημήτρης, Τὰ Νέα, 8 Δεκεμβρίου 2018