Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020


Vera Faith Lord [Τὸ μετεκτρωτικὸ σύνδρομο]
π. Ἰωάννη Μπρὲκ, Στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Κείμενα πίστης καὶ ἐλπίδας (Ἀθήνα: Ἐν Πλῷ, 2009), σσ. 163-168 καὶ agiazoni.gr

Ἡ παρακάτω μαρτυρία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐξηγήσεις. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ εὔγλωττες καταθέσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν πάνω στὸ κρίσιμο ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων καὶ ἀξίζει τὴν ἀπερίσπαστη προσοχή μας.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020


Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλου,
«Ξεκίνα μὲ μία καλὴ συνήθεια ...»
Ὀρθόδοξος Τύπος 17.1.2020

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020


Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο:  ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«τὸ σύμπαν ποὺ μᾶς περιβάλλει γίνεται ὅλο καὶ λιγότερο ὑλικό· δὲν εἶναι πιὰ συγκρίσιμο μὲ μιὰ ἀπέραντη μηχανή, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ μιὰ ἀπέραντη σκέψη»[1].