Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019


Ἰουστίνου Πόποβιτς, 
Ἐπιπτώσεις καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἁμαρτίας

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019


Τάκη Θεοδωρόπουλου,
Τὸ «παπαδαριὸ» καὶ οἱ ἀμβλώσεις
Ἡ Καθημερινὴ 28.07.2019

Εὐτυχῶς ὑπάρχει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ποὺ δίνει τὴν εὐκαιρία στὶς κοινότητες τῶν προοδευτικῶν νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι προοδευτικοί. Τελευταῖο σουξὲ τὸ θέμα τῶν ἀμβλώσεων. «Παπαδαριὸ» τοὺς ἀνεβάζει καὶ τοὺς κατεβάζει τὸ ἐπαναστατικὸ Διαδίκτυο, ἀναθεματίζοντάς τους, ἐξορίζοντάς τους στὸν Μεσαίωνα ἐπειδὴ τόλμησαν νὰ ταχθοῦν κατὰ τῶν ἀμβλώσεων καὶ νὰ κηρύξουν τὴν «ἡμέρα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ».