Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Σταυρόλεξα και ακροστιχίδα για την Γ' Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

















1
2
3
4
5
6
7
1
A
N
Θ
Η
2
Φ
Ε
Σ
Ι
Ι
Ρ
8
Ε
9    3
Σ
Υ
Ρ
Ι
Α
4
Σ
Α
Χ
5
Ε
Κ
Κ
Λ
Η
Σ
Ι
Α
Θ
6
Ι
Σ
Λ
Α
Μ
Η
Σ
Μ
Ο
Σ
10
11
Υ
Α

Α
12
13
14   7
Ε
Θ
Ο
Σ
8
Ν
Ε
Σ
T
Ο
Ρ
Ι
Ο
Σ
9
Ε
Υ
Ι
15
Α
16

10
Υ
Ι
Ο
Σ
Σ
11
Ρ
Ο
Δ
Ο
Σ
17  12
Γ
Η
Σ
18
13
Μ
Υ
Σ
Ο
14


Κ
19
Π
Ο
20
21
Γ
15
Υ
Γ
Ρ
Α
22 16
Χ
Ι
Σ
23 17
Θ
Υ
Μ
Ο
Σ
Η
18
Χ
Ρ
Σ
24  19
Ψ
Ε
Μ
Α
25
26
27
T
20
Ο
Ι
T
21
Λ
Ε
Ω
Ν
22
Ε
Ν
Ο
Ι
Κ
Η
Σ
Η
23
Ο
Λ
Σ
Ο
24
Ν
Α
Ο
Σ
28
29
T
25
Γ
Ο
Η
Σ
Σ
Α
26
Μ
Ο
Ν
Ο
27
Ο
Σ
28
Σ
Υ
Ν
Ο
Δ
Ο
Σ
Σ
Σ
Ε



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ


1. Τα λουλούδια στην καθαρεύουσα
2. Το φορούν οι μουσουλμάνι στο κεφάλι και όσοι τους χρωστούν
3. Ο Ιγνάτιος ήταν επίσκοπος Αντιοχείας σε αυτήν την περιοχή
4. Κίνηση στο σκάκι
5. Έχει την εικόνα της "πρόσκλησης" και του "σώματος"
6. Η θρησκεία του Ισλάμ (μία γραφή)
7. Είναι μαζί με το ήθος
8. Η αίρεσή του καταδικάστηκε από την Γ΄ Οικ. Σύνοδο
9. Το πρώτο συνθετικό της ευτυχίας
10. Το β΄ πρόσωπο της Αγίας Τριάδας
11. Νησί των Δωδεκανήσων
12. "Και επί …ειρήνη'
13. Το ποντίκι στην καθαρεύουσα
14. "… αν λάβεις παρά του μη έχοντος"
15. Είναι τα σύμφωνα λ και ρ
16. Ένας άγνωστος ...στα μαθηματικά
17. Δεν πρέπει να έχουμε προς τους αιρετικούς
αλλά προς την αίρεση
18. Η χρήση χωρίς φωνήεντα
19 Είναι και η αίρεση ως προς το δόγμα
20. Ένα βουνό της Στερεάς Ελλάδος χωρίς τέλος…
21. Όνομα αυτοκρατόρων της εικονομαχίας
22. Ο Νεστόριος έλεγε ότι έγινε του Θεού στον άνθρωπο Χριστό
23. Η πρωτεύουσα της Νορβηγίας με αναγραμματισμό
24. Είναι το σώμα του ανθρώπου για το Άγιο Πνεύμα
25. Αυτή που γοητεύει
26. Το πρώτο συνθετικό της αίρεσης του Ευτυχούς
27. Αναφορική αντωνυμία (αρχ)
28. Είναι Τοπική και Οικουμενική

ΚΑΘΕΤΑ

1. Η  αίρεση του Άρειου

2. Γιορτάζει στις 24 Σεπτεμβρίου

(στη γενική)

3. Ο Χριστός έχει και τη θεΐκή

4. Δημιουργεί η αίρεση θρησκευτική

(στην καθαρεύουσα)

5. Η Ταΐλάνδη λεγόταν έτσι παλιά

6. Τα λουλούδια στα σταυρόλεξα

7. Ακροστιχίδα της ομολογίας πίστης

στις κατακόμβες

8. Σχηματίζουν ένα διπλό σύμφωνο

9. Μία νότα

10. Είναι ο Χριστός άνθρωπος και..

11. "….ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπο

μη χωριζέτω"

12. Η ανώτατη αρχή στον Ταοΐσμό

13. Το όνομα του Χριστού

14. Δημιουργεί αιρέσεις

15. Η άρση χωρίς φωνήεντα

16. Είναι και το Τριαδικό

17. Η αρχή της …υγρασίας

18. Είναι μαζί με την αγάπη και

την ελπίδα

19. Ο Ιησούς λέγεται και…

20. Ο σκοπός της Εκκλησίας

21. Είναι και ο Ακάθιστος

22. Σπονδή των αρχαίων

23. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου

που τραύλιζε

24. Ονομάζεται έτσι ο Υιός του

Θεού

25. Είναι ο Θεός αν και Τριαδικός

26. Δεικτικό  μόριο

27. Το μικρό ροκέ στο σκάκι

28. Το 74 με ελληνικά γράμματα

29. Γνωστός για την κιβωτό του

(μία γραφή)


























Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α: Εκεί υπογράφηκε το Διάταγμα της ανεξιθρησκίας το 313 μ.Χ.

……………………………………….         Τα σημερινά Μεδιόλανα
……………………………………….         Ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής
……………………………………….         Είναι γνωστό αυτό των Μεδιολάνων
……………………………………….         Είναι γνωστός ως Θεοφόρος
……………………………………….         Το καταφύγιο των Χριστιανών στους διωγμούς (με άρθρο)
……………………………………….         Η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή
……………………………………….         Εκεί μίλησε ο απ. Παύλος στην Αθήνα
……………………………………….         Ο πρώτος αυτοκράτορας διώκτης των χριστιανών
……………………………………….         Μορφωμένοι χριστιανοί, υπερασπιστές των χριστιανών




Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α: Εκεί υπογράφηκε το Διάταγμα της ανεξιθρησκίας το 313 μ.Χ.

……………………………………….         Τα σημερινά Μεδιόλανα
……………………………………….         Ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής
……………………………………….         Είναι γνωστό αυτό των Μεδιολάνων
……………………………………….         Είναι γνωστός ως Θεοφόρος
……………………………………….         Το καταφύγιο των Χριστιανών στους διωγμούς (με άρθρο)
……………………………………….         Η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή
……………………………………….         Εκεί μίλησε ο απ. Παύλος στην Αθήνα
……………………………………….         Ο πρώτος αυτοκράτορας διώκτης των χριστιανών
……………………………………….         Μορφωμένοι χριστιανοί, υπερασπιστές των χριστιανών



Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α: Εκεί υπογράφηκε το Διάταγμα της ανεξιθρησκίας το 313 μ.Χ.

……………………………………….         Τα σημερινά Μεδιόλανα
……………………………………….         Ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής
……………………………………….         Είναι γνωστό αυτό των Μεδιολάνων
……………………………………….         Είναι γνωστός ως Θεοφόρος
……………………………………….         Το καταφύγιο των Χριστιανών στους διωγμούς (με άρθρο)
……………………………………….         Η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή
……………………………………….         Εκεί μίλησε ο απ. Παύλος στην Αθήνα
……………………………………….         Ο πρώτος αυτοκράτορας διώκτης των χριστιανών
……………………………………….         Μορφωμένοι χριστιανοί, υπερασπιστές των χριστιανών