Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Θεολογία τοῦ προσώπου

Ορθοδοξία και Παιδεία 1 (2002), 121-133