Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Σχέδια για την πρώτη γνωριμία στην τάξη (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

    Τα δύο σχεδιάκια που ακολουθούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την πρώτη γνωριμία στην τάξη. Το "Ποιος είμαι" χρησιμοποιείται σε τμήματα Β΄ή Γ΄τάξης, όπου τα παιδιά ήδη γνωρίζονται. Τα συμπληρώνουν ανώνυμα και μετά ο καθηγητής τα ανακατεύει και τα ξαναμοιράζει για να μαντέψουν σε ποιον αντιστοιχεί.