Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Θεία Λειτουργία στήν καρδιά τῆς Βάλια Κάλντα

Θεία Λειτουργία στὴν καρδιὰ τῆς Βάλια Κάλντα
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΜΑΣ, Καθημερινὴ 6.9.2017


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Οι πιστοὶ χρειάστηκαν δύο ὧρες δρόμο προκειμένου νὰ φτάσουν «στὸν πιὸ ὄμορφο, στὸν μεγαλύτερο ναὸ τοῦ κόσμου», καὶ νὰ ἀναπέμψουν δέηση ὑπὲρ «εὐκρασίας ἀέρων» καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ περιβάλλοντος.
Ἐκεῖ, σ’ ἕνα μικρὸ ξέφωτο, ὁ μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβὶδ ἔστησε τὴν αὐτοσχέδια «Ἁγία Τράπεζα» καὶ τέλεσε μέσα στὸ δάσος, γιὰ πρώτη φορά, τὴ Θεία Λειτουργία, στὴν καρδιὰ τῆς Βάλια Κάλντα.


Ἦταν μιὰ πρωτοβουλία τοῦ τοπικοῦ ἱεράρχη, ἐνταγμένη στὴν ἐτήσια ἡμέρα γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Περιβάλλοντος, ποὺ ἔχει καθιερώσει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, καὶ ὁ μητροπολίτης ἐπέλεξε τὴν καρδιὰ τοῦ περίφημου Ἐθνικοῦ Δρυμοῦ, στὴ θέση «Ἀρκουδόρεμα», γιὰ νὰ καλέσει τοὺς πιστοὺς σὲ προσευχή, γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ κάλλους ποὺ ἀποτυπώνεται σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο, στὸ ὀρεινὸ ἀνάγλυφό της Πίνδου.
«Σήμερα τελοῦμε Θεία Λειτουργία στὸν ναὸ τῆς φύσης ποὺ δὲν ἔχει διαστάσεις, μὲ τροῦλο ἀμέτρητο, μὲ τὸν πιὸ πολὺ κόσμο. Αὐτὸς γύρω μας εἶναι ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς φύσης, στολισμένος μὲ αὐτὰ ποὺ ὁ Χριστὸς καλλιτέχνησε», τόνισε ὁ κ. Δαβὶδ στὸ κήρυγμά του καὶ πρόσθεσε: «Λαμπάδες μᾶς εἶναι τὰ δέντρα ποὺ βλέπετε, θυμίαμα τὰ λουλούδια. Ἐκκλησίασμα ὅλα τα φυτὰ καὶ τὰ ζῶα. Δυστυχῶς, ἐνῶ στὴ φύση γινόμαστε πιὸ φυσικοί, ἡ καθημερινότητά μας στὴν τσιμεντούπολη μᾶς στέρησε νὰ ἔχουμε φυσικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό. Ἀντίθετα ζοῦμε μὲ τὸ “ἐγώ” μας καὶ ἐγκλωβιστήκαμε σὲ αὐτό. Σήμερα, ἐδῶ ζοῦμε τὸ μεγαλεῖο της φύσης».
Τὸ εἶδος μᾶς ἐκπροσώπησαν κάποιοι πιστοὶ ποὺ ταξίδεψαν ἀρκετὰ χιλιόμετρα μέσα στὸ δάσος καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁδοιπόρους τοῦ βουνοῦ, ποὺ ἔτυχε νὰ πληροφορηθοῦν γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐνῶ ἀθέατοι καὶ ἀπὸ ἀπόσταση, χωμένοι σὲ σπηλιὲς καὶ φυλλωσιές, λύκοι, ἀρκοῦδες, ἀγριόγιδα καὶ σπάνια πουλιά, οἱ μόνιμοι «κάτοικοι» τοῦ πανέμορφου δάσους δηλαδή, ἄκουγαν σιωπώντας, καὶ μᾶλλον μὲ δυσπιστία, τοὺς «παρείσακτους» νὰ ὑμνοῦν καὶ νὰ εὐλογοῦν τὸ βασίλειό τους, τὸ ὁποῖο οἱ δραστηριότητές τους –ὄχι τῶν συγκεκριμένων– ἀπειλοῦν καὶ ἐνίοτε καταστρέφουν.
Ἡ τοποθεσία στὴν ὁποία τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἐπελέγη καὶ γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἔχουν καταγραφεῖ ἐκεῖ γύρω στὰ σαράντα δέντρα τῆς περίφημης κόκκινης πεύκης, μοναδικῆς στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄλλο σπάνιο δέντρο, ἡ Ρόμπολα.
Ἕνας ἕνας, οἱ πιστοὶ δέχθηκαν τὴ Θεία Κοινωνία μὲ τὸ τέλος τῆς λειτουργίας καὶ ἀνανέωσαν γιὰ τοῦ χρόνου τὸ ραντεβού τους, μὲ τὸν μητροπολίτη κ. Δαβὶδ νὰ ἀναγιγνώσκει καὶ μήνυμα τοῦ κ. Βαρθολομαίου γιὰ τὴν ἡμέρα, προτοῦ πάρουν τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς ἀφήνοντας στὴν «ἡσυχία» τους τοὺς πραγματικοὺς «ἰδιοκτῆτες» τοῦ περιβαλλοντικοῦ αὐτοῦ παραδείσου.
«Ἡ ἀντὶ-οἰκολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτηση τῶν ἐντολῶν Του», εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸ μήνυμά του.
«Σχεδιάζουμε νὰ καθιερώσουμε αὐτὴν τὴν ἡμέρα καὶ νὰ ἐρχόμαστε νὰ λειτουργοῦμε, ὥστε νὰ γινόμαστε πιὸ “φυσικοί”. Τέτοιες ὧρες χαιρόμαστε περισσότερο αὐτὸ τὸ μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὴ φύση, γινόμαστε, ἂς ποῦμε, πιὸ φυσικοί. Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἡ προστασία τῆς λογικῆς καὶ τῆς ἄλογης φύσης. Μέσα στὴ φύση, ἀνάμεσα στὰ δέντρα καὶ τὰ πουλιὰ ζοῦμε τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου», εἶπε στὴν «Κ» ὁ μητροπολίτης Γρεβενῶν.
Τὴ Θεία Λειτουργία, μεταξὺ ἄλλων, παρακολούθησαν ὁ διευθυντὴς Δασῶν Γρεβενῶν, Ἰωάννης Τζατζάνης, καὶ ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Ἐθνικοῦ Πάρκου τῆς Πίνδου, Χρ. Μωυσιάδου.