Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020


Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλου,

«Ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη!»

Ὀρθόδοξος Τύπος 29.5.2020


Ὡς τώρα, καλοί μου φίλοι, ποιὰ πρόσωπα κυριαρχοῦσαν στὰ μέσα ἐνημέρωσης; Οἱ ἠθοποιοί, οἱ ποδοσφαιριστές, οἱ στὰρ τοῦ μουσικοῦ πανθέου κ.λπ., ὅπως καὶ οἱ τηλε-στὰρ βεβαίως! Καὶ ἀναρωτιόταν κανείς: Στ’ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ἄνθρωποι, πέραν αὐτῶν; Γιὰ παράδειγμα, δὲν ὑπάρχουν ἐπιστήμονες, γιὰ νὰ ἀκοῦμε καὶ τὸν δικό τους τὸ λόγο; Κι ἦρθε ὁ κορωνοϊός, γιὰ νὰ τοὺς φέρει στὴν ἐπιφάνεια, μαζὶ μὲ τόσους ἄλλους εἰδικούς. Καὶ εἴπαμε ὅλοι: Δόξα σοὶ ὁ Θεὸς ποὺ ὑπάρχουν κι αὐτοί. Καὶ ποὺ τοὺς ἀνακάλυψαν, ἔστω καὶ τώρα, τὰ μέσα ἐνημέρωσης.
Ὅμως, καθὼς περνᾶ ὁ καιρός, φθάνει πιὰ νὰ προβληματίζεται κανείς. Εἶναι τέτοιος ὁ κατακλυσμός, τόσο στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια ὅσο καὶ στὰ ἄλλα διαδικτυακὰ μέσα, ποὺ ἀναρωτιέται κανείς: Στ’ ἀλήθεια τί συμβαίνει;
Ἂλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους...
* * *
Κανεὶς βέβαια δὲν ἀπορρίπτει τοὺς ἐπιστήμονες. Καὶ πολὺ περισσότερο τὴν ἴδια τὴν ἐπιστήμη. Ἰδιαίτερα δὲ στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε μὲ τὸν κορωνοϊό. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἡ ἐπιστήμη εἶναι μία ἀπ’ τὶς κορυφαῖες ἐκφράσεις τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἀναγκαία ὄχι μόνο γιὰ τὴν πρόοδο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση καὶ γιὰ τὴ βελτίωση τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς μας. Ἀποτελεῖ δέ, γιὰ ὅλα αὐτά, ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.
Ὡστόσο δὲν παύει νὰ εἶναι πεπερασμένη. Καὶ νὰ ἔχει σαφῶς συγκεκριμένες δυνάμεις καὶ ὅρια. Ὅπως καὶ οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες ποὺ μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε. Δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἀνακαλύψει ὅλα, νὰ τὰ ἐπιτύχει ὅλα καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει ὅλα. Σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν εἶναι οὔτε ἀπέραντη, οὔτε πάνσοφη, οὔτε δὲ καὶ παντοδύναμη.
Ὅσα ἅλματα καὶ νὰ ἔχει κάνει ὣς τώρα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χωρέσει σ’ αὐτὴν τὸ ἀπέραντο καὶ τὸ ἄπειρο. Καὶ μὲ ὅση ταχύτητα καὶ ἐπιτυχίες μπορεῖ νὰ τρέχει μπροστά, πάλι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει αὐτὸ τὸ ἀπέραντο καὶ τὸ ἄπειρο, ὡς πεπερασμένη ποὺ εἶναι. Συμβαίνει ὅ,τι καὶ μὲ τὸ σύμπαν. Πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ κατακτήσει, ἢ ἔστω νὰ τὸ διανύσει, ὅσες δυνάμεις, σοφία καὶ μέσα κι ἂν διαθέτει; Μὴ τὰ περιμένουμε ὅλα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, λοιπόν. Καὶ μὴ τὴν θεοποιοῦμε!
* * *
Ἀξίζει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἀναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικὰ παραδείγματα, ὅπως:
Μόνο τὸ 15% τῆς παγκόσμιας χλωρίδας καὶ πανίδας ἔχει ἀναγνωρισθεῖ μέχρι σήμερα. Τὸ ὑπόλοιπο 85% εἶναι ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη!
Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πενσιλβάνια τῶν ΗΠΑ, ἀπὸ τοὺς χιλιάδες διαφορετικοὺς ἰοὺς ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἀνθρώπινο δέρμα, μόνο τὸ 10% εἶναι γνωστό. Τὸ ὑπόλοιπο 90% εἶναι ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη!
Μὲ τὸ διαστημικὸ (πλέον) τηλεσκόπιο «Κέπλερ» τῆς NASA οἱ ἀστρονόμοι ἔχουν ἀνακαλύψει 2.440 ἐξωπλανῆτες, ἄγνωστους ὣς τώρα! Πόσοι εἶναι αὐτοὶ ἀκριβῶς καὶ αὐτὸ εἶναι ἄγνωστο στὴν ἐπιστήμη! Ἤδη οἱ προσπάθειες ἔχουν ἐπικεντρωθεῖ σὲ 2000 ἀκόμη ἀπ’ αὐτούς!
Μὲ ἕνα ἄλλο διαστημικὸ τηλεσκόπιο, τὸ «Χάμπλ», τί διαπίστωσαν οἱ ἀστρονόμοι; Ὅτι οἱ γαλαξίες δὲν εἶναι 100 δισεκ., ὅπως ὑπολόγιζαν, ἀλλὰ πολὺ περισσότεροι ποὺ μπορεῖ νὰ φθάνουν καὶ τὰ 2 τρισεκατομμύρια! Καὶ τί θὰ γίνει ἄραγε, ἂν ἀνακαλυφθεῖ ἕνα ἀκόμη καλύτερο τηλεσκόπιο;
Στὰ μαθηματικὰ μερικοὶ ἀριθμοὶ ἔχουν ὀνομασθεῖ «ἄρρητοι». Ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἐκφρασθοῦν γραπτά, ἐπειδὴ ἔχουν ἄπειρα ψηφία, ὅπως τὸ π γιὰ παράδειγμα. Ἔτσι ἂν ποῦμε σ’ ἕνα μαθηματικὸ νὰ μᾶς γράψει σ’ ἕνα χαρτὶ τὸν ἀριθμὸ π, ἐκεῖνος θὰ γράψει τὸ γνωστὸ 3.14159... Κι ἂν θὰ τοῦ ποῦμε γιατί ἔβαλε τρεῖς τελεῖες, θὰ μᾶς πεῖ ὅτι τὸ π ἔχει ἄπειρα ψηφία καὶ δὲν τὰ ξέρουμε ὅλα! Μάλιστα ἡ ἐπιστήμη τῶν μαθηματικῶν ἂν καὶ ἔχει μετρήσει ὣς τώρα κάπου 1 δισεκατομμύριο ψηφία, τῆς εἶναι ἄγνωστο πόσα εἶναι αὐτὰ τελικά!
* * *
Ἀλλ' εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ καὶ τὸ ἑξῆς γεγονός, ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ αὐτὴ τὴ φορά. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου «Τζὸν Χόπκινς» τῆς Βαλτιμόρης, τὰ ἰατρικὰ λάθη ἀποτελοῦν σήμερα, μόνο στὶς Η.Π.Α., τὴν 3η κυριότερη αἰτία θανάτου, μετὰ ἀπ’ τὶς καρδιοπάθειες καὶ τὸν καρκίνο (δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ ἔντυπο British Medical Journal)!!! Συγκεκριμένα κάθε χρόνο σημειώνονται 615.000 θάνατοι ἀπὸ καρδιακὰ αἴτια, 592.000 ἀπὸ καρκίνο καὶ 250.000 ἀπὸ τὰ ἰατρικὰ λάθη!!! Ἀκολουθοῦν οἱ χρόνιες πνευμονοπάθειες (147.000) καὶ τὰ ἀτυχήματα (133.000)!
Τὰ ἰατρικὰ αὐτὰ λάθη προέρχονται ἀπὸ λανθασμένη διάγνωση τῆς ἀσθένειας, τὴ χορήγηση φαρμάκων, τὶς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, τὶς λοιμώξεις ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ κ.λπ.
Ἀξιοσημείωτο εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐπιστήμονες ζητοῦν νὰ ὑπάρξει συστηματικὴ καταγραφὴ τῶν ἰατρικῶν λαθῶν, ὥστε οἱ ἰατροὶ νὰ μποροῦν νὰ μαθαίνουν ἀπὸ τὰ ... λάθη τους!!!
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν περίπτωση τοῦ κορωνοϊοῦ νὰ τὸ δοῦμε! Τί παρατηρεῖ σήμερα κανείς, ἀπ’ τὰ ὅσα ἀναφέρουν οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες στὰ μέσα ἐνημέρωσης; Διαφορετικὲς γνῶμες, ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις, ἀντιφάσεις, αὐτοαναιρέσεις (χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῆς χρήσης μάσκας) κ.λπ.!!!
* * *
Ναί, μὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι νὰ προβληματίζεται κανείς. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε στὶς μέρες μας εἶναι ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς ἐπιστήμης καὶ βεβαίως τῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν εἰδικῶν.
Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ Πίστη μπῆκε τελείως στὸ περιθώριο, πέραν τοῦ ὅτι κατηγορήθηκε κιόλας ὡς ὑπεύθυνη μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία, τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν πιστῶν, τὴν περιφορὰ ἀκόμη καὶ τοῦ ἐπιταφίου καὶ τῶν θαυματουργῶν εἰκόνων (ὄχι ὅμως καὶ τῆς λαϊκῆς ἀοιδοῦ μὲ τὸ συγκρότημά της!!!), τὴ χρήση τῶν μεγαφώνων, τὸ χτύπημα τῶν καμπάνων κ.λπ. Ἔφθασαν νὰ διαφωνοῦν σὲ ὅλα αὐτὰ πλεῖστοι ἐπιστήμονες, ἀκόμη καὶ εἰδικοὶ καθηγητὲς τῆς Ἰατρικῆς, ὅπως γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία γιὰ παράδειγμα.
Οὔτε στιγμὴ ἡ πολιτεία δὲν σκέφθηκε νὰ ζητήσει τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ αὐτὸ ποὺ τῆς ζήτησε τί ἦταν; Νὰ κλείσει τοὺς ναούς, νὰ παύσει τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὴ μετάδοση στοὺς πιστοὺς τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ ἄλλα λόγια μὲ τὸ νὰ παύσει ἡ ἴδια νὰ λειτουργεῖ!!!
Ὅλα στηρίζονται πλέον στὴν ἐπιστήμη καὶ στοὺς ἐπιστήμονες καὶ μόνο σ’ αὐτούς! Ὅλα μποροῦν νὰ λυθοῦν μὲ τὶς δυνάμεις μας! Τί τὴν θέλουμε πλέον τὴν Πίστη, τί νὰ μᾶς κάνει ἄραγε ὁ Θεός;
Κι ἂς διαφωνεῖ ἐπ’ αὐτοῦ ἡ πραγματικότητα. Ὅπως καὶ οἱ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες καὶ μελέτες. Ὅπως καὶ τόσοι καταξιωμένοι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες.
* * *
Μιλᾶμε πλέον γιὰ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ ὀρθολογισμοῦ. Καὶ γιὰ τὴν προβολὴ καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς κουλτούρας του! Στὰ πλαίσια αὐτὰ καὶ ἡ Πίστη μας, καὶ μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξη, πρέπει ὁπωσδήποτε νά... ἐξορθολογισθεῖ!
Ἐπιβεβαιώνεται, ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, ὅτι αὐτὸ ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἐποχή μας εἶναι ἡ προσπάθεια κυριαρχίας τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία καὶ νὰ τεθεῖ ἀπολύτως στὴ θέση τῆς Πίστης!
Στὰ πλαίσια αὐτά, ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀλλάξει τὴ λογική της, τὰ μυστήριά της, τὴ γλώσσα καὶ τοὺς κανόνες της καὶ νὰ συνταχθεῖ μὲ τὴ ... (ὀρθο) λογική! Κι ἔτσι νὰ παύσει νὰ πιστεύει στὴν ὑπέρβαση τῆς λογικῆς, ὅπως καὶ στὰ θαύματα βεβαίως. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ δὲ ἡ φράση ποὺ ἐλέχθη ἀπὸ ἐπίσημα κυβερνητικὰ χείλη: «Τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα»!!!
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο τελικά, παρὰ ἐκδοχὲς τῆς λεγόμενης «νεωτερικότητας».
* * *
Λοιπόν, δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖος ὅλος αὐτὸς ὁ κατακλυσμός μας ἀπὸ τοὺς λίαν ἀγαπητοὺς κατὰ τὰ ἄλλα καὶ σεβαστοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες. Γιατί δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὴν ἐνημέρωσή μας, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ μὲ αὐτὴ τὴν Πίστη μας. Αὐτὴν πού, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, εἶναι ὁ κρίκος ἀνάμεσα στὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καὶ στὴ Θεϊκὴ παντοδυναμία.