Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Επαναληπτικά μαθήματα για κεφάλαια της Γ΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

       Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια σχέση  συνδέει την γενική ιστορία με την εκκλησιαστική ιστορία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

 1. Ποιες εικόνες φανερώνουν το τι είναι η Εκκλησία; Ποιος είναι ο σκοπός Της όπως αυτός φανερώνεται σε αυτές;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την μελέτη της Ιστορίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι σημαίνει το φαινόμενο της γλωσσολαλίας; Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το ουσιαστικότερο σημείο της γνησιότητάς της, ως επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του απ. Πέτρου κατά την Πεντηκοστή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί η Πεντηκοστή έχει διαχρονική παρουσία στην Ιστορία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Από ποια σημεία της ζωής των πρώτων χριστιανών φαίνεται ότι η αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα, αλλά έχει θυσιαστικό χαρακτήρα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ποιο ήταν το πρώτο πρόβλημα που απασχόλησε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και πώς το αντιμετώπισε; Ποιά συμπεράσματα εξάγονται;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Πώς η κοινοκτημοσύνη πραγματοποιείται στον χώρο της Εκκλησίας μέχρι σήμερα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Χαρακτηρισμός του Πρωτομάρτυρα Στέφανου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Ποιο είναι το νόημα της φράσης: «Πειθαρχείν δει Θεω μάλλον ή ανθρώποις» και από ποιους και πότε χρησιμοποιήθηκε;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Ποια τα σημαντικότερα σημεία της απολογίας του Πρωτομάρτυρα Στέφανου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Πώς ο πρώτος διωγμός της χριστιανικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα οδήγησε στην εξάπλωση του χριστιανικού μηνύματος; Τι σημαίνει αυτό για τη σχέση του Θεού με την ιστορία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιεραποστολικού έργου του απ. Παύλου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Ποια στοιχεία της μόρφωσης και της προσωπικότητας του απ. Παύλου βοήθησαν στην πραγματοποίηση του τεράστιου έργου του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Ποια τα αίτια και η αφορμή για την σύγκληση της Αποστολικής Συνόδου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Ποια η σημασία της Αποστολικής Συνόδου και της απόφασής της για την πορεία της Εκκλησίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια είναι τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του απ. Παύλου στον ΄Αρειο Πάγο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

19. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του οράματος του απ. Πέτρου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20. Χαρακτηρισμός του απ. Παύλου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

 1. Τις πηγές της ιστορίας αποτελούν τα γραπτά μνημεία και τα αρχαιολογικά ευρήματα.  ….
 2. Η Εκκλησία δεν συνδέεται με την ιστορία των ανθρώπων, αλλά πορεύεται ανεξάρτητα από αυτήν. …..
 3. Το κήρυγμα του απ. Πέτρου κατά την Πεντηκοστή το ακολούθησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. ….
 4. Η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό διαμορφώνει και νοηματοδοτεί την ιστορία. ….
 5. Για την έκφραση της αγάπης δεν χρειάζεται η θυσιαστική έμπρακτη προσφορά, αλλά μόνο η προφορική εξαγγελία της. ….
 6. Η κοινοκτημοσύνη αποτέλεσε έναν τρόπο ζωής των πρώτων χριστιανών, που εξαφανίστηκε λίγο καιρό αργότερα. …..
 7. Την πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων αποτελούσαν χριστιανοί ιουδαϊζοντες και ελληνιστές. ….
 8. Τα υλικά προβλήματα των μελών της Εκκλησίας δεν πρέπει να την απασχολούν. ….
 9. Στην Αποστολική Σύνοδο υπερτερούσαν αριθμητικά οι ιουδαϊζοντες χριστιανοί. ….
 10. Η Αποστολική Σύνοδος αποσύνδεσε επίσημα τη χριστιανική διδασκαλία από τον ιουδαϊσμό.. ….
 11.  Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος στην απολογία του απέδειξε την εκπλήρωση των προφητειών της Π.Δ. στο πρόσωπο του Χριστού. ….
 12.  Οι απόστολοι υποχώρησαν στις αξιώσεις του Μεγάλου Συνεδρίου να μην μιλούν για τον Χριστό. …..
 13.  Ο απ. Παύλος μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό από συμφέρον. ….
 14.  Το σχέδιο του Θεού ματαιώνεται από την πρόσκαιρη επικράτηση αντίθετων σχεδιασμών των ανθρώπων. …..
 15.  Ο απ. Παύλος μιλούσε στους ανθρώπους για το χριστιανικό μήνυμα αδιαφορώντας για τις ιδιαιτερότητές τους στον πολιτισμό, τη θρησκεία και τον τρόπο της σκέψης τους. ….
 16.  Ο απ. Παύλος ιδρύοντας μία τοπική εκκλησία την άφηνε στα χέρια του Θεού αδιαφορώντας για την εξέλιξη και τα προβλήματά της. ….
 17.  Η Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε με γνώμονα τις προσωπικές εμπειρίες των αποστόλων, που είχαν με το Άγιο Πνεύμα κατά τη διάρκεια του έργου τους. ….
 18.  Ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό αυτοδίκαια, όταν τηρεί εντολές. ….
 19. Η συνέργεια του Αγίου Πνεύματος στην πραγματοποίηση των ιεραποστολικών περιοδειών ήταν ουσιαστική. ….
 20. Κατά την ομιλία του απ. Παύλου στον Άρειο Πάγο οι Αθηναίοι πείστηκαν στα όσα έλεγε. ….

Γ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:

1. μελέτη της Ιστορίας                           α. Απ. Σύνοδος, εκλογές Διακόνων
2. «πρόσκληση», «σώμα»                     β. εξάπλωση του Χριστιανισμού
3. αποστολικό κήρυγμα                         γ. η πρώτη ευρωπαία χριστιανή
4. αγάπη                                               δ. Ελλάδα
5. κοινοκτημοσύνη                                ε. ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών
6. συλλογικότητα, δημοκρατικότητα       στ. αντικειμενικότητα, αμεροληψία
               7. διακονία                                            ζ. Εκκλησία
               8. διωγμός                                            η. μετάδοση εμπειρίας της Ανάστασης
               9. Λυδία                                                θ. θυσιαστικός χαρακτήρας
               10. γ΄ ιεραποστολική περιοδεία              ι. χρηστική ιδιοκτησία
               11. προφήτης Ιωήλ                               ια. Ο Θεός κύριος της Ιστορίας
               12. προφήτης Δανιήλ                            ιβ. Η Πεντηκοστή ως αρχή της Εκκλησίας


Δ. Συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου με τις παρακάτω λέξεις, ώστε το κείμενο να είναι σωστό:

΄Αγιο Πνεύμα, πρόβλημα, επτά Διακόνους, Σαούλ, Ιεροσόλυμα, ιουδαϊκές, Αποστολική,    ανθρώπους, Ανάστασης, εγγυητής, Κύπρο, Μ. Ασία, πανανθρώπινος, μελών,  ελληνικού πολιτισμού, αδιαφορεί, διώκονταν, Μεγάλο Συνέδριο, στο Θεό, σκέψης τους, ελληνιστών, Στέφανο, Ελλάδα, Ρώμη, Ταρσό, Χριστιανισμό, Πρωτομάρτυρας, Σαούλ ή Παύλος, ιουδαϊκές, ιουδαϊζόντων, αντιμετωπίζει, Πράξεις των Αποστόλων, ανθρώπους, τρόπο, συνόδου, ιουδαϊσμού, πλήρως, μεταστροφή.

Στην Εκκλησία το γεγονός της Πεντηκοστής αποδεικνύει ότι το ………  …………… ανακαινίζει τους  ………………….., γιατί αλλάζει τον …………  ζωής και …………… μέσα στη θεϊκή Χάρη.
΄Ετσι, οι Απόστολοι αν και ……………………. από το ……………   ……………….  προτιμούσαν να υπακούνε …  ………… παρά στους……………………, όπως μαρτυρείται στο βιβλίο ……………  ….  ………………………..
Η πρώτη Εκκλησία αντιμετωπίζοντας το ………………. των …………………και των …………………. Χριστιανών εξέλεξε δημοκρατικά τους …………  ………………….. με κορυφαίο τον ………………., που ονομάστηκε και ………………………… Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία………………………… από την πρώτη στιγμή και τα κοινωνικά – οικονομικά προβλήματα των …………… της, χωρίς να ………………………… γι΄ αυτά. Μάρτυρας στον μαρτυρικό θάνατο του Στέφανου υπήρξε ο ……………………..
 Ο ……………..πίστευε στις ιουδαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις και ήταν γνώστης του …………………….  ………………………Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην …………. και μετά την μεταστροφή του στον ……………………………. περιόδευσε στην……………., ……………….., ………………, ……………….. φτάνοντας μέχρι την Ισπανία. Η ………………………. του απ. Παύλου έγκειται στη βίωση από μέρους του της ………………….. του Χριστού.
Η ………………………… Σύνοδος, που έγινε στα …………………………. αποφάσισε ότι δεν πρέπει η Εκκλησία να μείνει προσκολλημένη στις …………………  παραδόσεις. Με την απόφαση της Αποστολικής …………………. η Εκκλησία απέδειξε ότι δεν είναι μία εκδοχή του …………….. και χειραφετήθηκε ……………………….. από αυτόν. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, ο ……………………….χαρακτήρας της και έγινε το πρότυπο των κατοπινών συνόδων. Ο θεσμός των συνόδων στάθηκε ο ……………………. της αλήθειας και της εκκλησιαστικότητας, αφού στη σύνοδο αποφασίζουν μαζί ο άνθρωπος και το ΄Αγιο Πνεύμα.

    
     Ε. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, που βασίζονται στα κείμενα του βιβλίου:

1. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία στο έργου του ιστορικού επιστήμονα σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο; Σε ποια σημεία του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων, που αποτελεί την ιστορική μας πηγή, είδαμε ο συγγραφέας απ. Λουκάς να τηρεί αυτά τα στοιχεία;
«Ο συγγραφέας της ιστορίας πρέπει να είναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, φίλος της παρρησίας και της αλήθειας, να λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Να μην έχει μίσος ούτε φιλία, σαν δίκαιος δικαστής που δεν έχει πόλη, που είναι αυτόνομος και αβασίλευτος» (Λουκιανού, Πώς πρέπει να συγγράφεται η ιστορία, 55,41).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Τι φανερώνει για την μετέπειτα πορεία της Εκκλησίας το παρακάτω συμπέρασμα του απ. Πέτρου; Σε ποια σημεία της εκκλησιαστικής ιστορίας, που γνωρίσαμε μέχρι τώρα, είδαμε αυτή η αλήθεια να πραγματοποιείται;
«Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά δέχεται τον καθένα, σ’ όποιον λαό κι αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του» (Πρ.10 34-35).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ποιες πληροφορίες συνάγουμε από το παρακάτω κείμενο, που αφορά στην Αποστολική Σύνοδο;
«Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετούν τους αδελφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς….αποφασίστηκε ως σωστό από το ΄Αγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός από τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθυτα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό» (Πρ. 15, 23-29).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.     Ποιες πρακτικές θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να ακολουθήσει μία χριστιανική κοινότητα σύμφωνα με το κείμενο του αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, ώστε να διαδοθεί το χριστιανικό μήνυμα;
« Γιατί λοιπόν μέχρι τώρα δεν έχουν πιστέψει όλοι;… Τα πράγματα χειροτέρευσαν και φταίμε εμείς γι’ αυτό… Αν γινόταν και τώρα αυτό [δηλαδή η πρακτική της κοινοχρησίας και της ενότητας των πρώτων χριστιανών], ολόκληρη η οικουμένη θα είχε πιστέψει και χωρίς να γίνουν θαύματα» (Ι. Χρυσοστόμου, Ομιλία ΣΤ΄ στην Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή, PG 61, 52-53)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


     Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποια ήταν τα αίτια των διωγμών των χριστιανών από τους ειδωλολάτρες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια ήταν τα αίτια των διωγμών των χριστιανών από τους Ιουδαίους;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Γιατί ο διωγμός του αυτοκράτορα Δέκιου κατά των χριστιανών χαρακτηρίζεται συστηματικός;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποια στοιχεία της ζωής των πρώτων χριστιανών βοήθησαν στην εξάπλωση του χριστιανικού μηνύματος;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Ποια κοινωνικά, πολιτικά και θρησκευτικά κατεστημένα αμφισβητούσαν οι χριστιανοί μάρτυρες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Πιστεύεις ότι η Εκκλησία μπορεί να γίνει κατεστημένο στη ζωή των πιστών, τώρα, που δεν υπάρχουν επίσημοι διωγμοί;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιες απεικονίσεις συναντάμε συνήθως στις τοιχογραφίες των χριστιανικών κατακομβών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Ποιες αλήθειες διδασκόμαστε οι σημερινοί χριστιανοί από την ύπαρξη των κατακομβών ως λατρευτικών κέντρων της α΄ χριστιανικής περιόδου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. Τι ήταν οι Απολογητές;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

10. Τι ήταν οι Αποστολικοί Πατέρες;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Ποιες ήταν οι συμβουλές του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, ως επισκόπου, προς τους πιστούς της εκκλησίας του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Χαρακτήρισε τον αγ. Ιγνάτιο τον Θεοφόρο ως ποιμένα της εκκλησίας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Ποιοι ήταν οι πολιτικοί παράγοντες που οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Ποιοι ήταν οι θρησκευτικοί παράγοντες που οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Ποιες ήταν οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν στη ζωή της αυτοκρατορίας με το διάταγμα των Μεδιολάνων; Αξιολόγησε τις συνέπειες του διατάγματος στην εξάπλωση του Χριστιανισμού μέχρι σήμερα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Χαρακτηρισμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Ποια θεωρείται ότι είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον γνήσιο πνευματικό πατέρα μίας τοπικής εκκλησίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

 1. ΟΙ διωγμοί κατά των χριστιανών στην αρχή δεν ήταν συνεχείς ούτε εκτείνονταν σε όλη την αυτοκρατορία.  ….
 2. Η πιο σημαντική αιτία των πρώτων διωγμών των χριστιανών ήταν πολιτική. …..
 3. ΟΙ κατακόμβες ήταν επίγειες σήραγγες σε μορφή λαβύρινθου, που μπορούσαν να φτάνουν σε μήκος πολλών χιλιομέτρων. ….
 4. Ο επίσκοπος είναι ένας θρησκευτικός λειτουργός της κάθε τοπικής εκκλησίας και όχι ο πνευματικός πατέρας των χριστιανών της κοινότητας. ….
 5. Ο Μ. Κωνσταντίνος υποστήριξε έμμεσα την εξάπλωση του Χριστιανισμού έχοντας καθαρά πολιτικά κίνητρα. ….
 6. Οι χριστιανοί, ενώ είχαν έντονη την προσδοκία ενός Νέου Κόσμου, ενδιαφέρονταν έμπρακτα για τον πόνο και τη δυστυχία των ανθρώπων. …..
 7. Οι κατακόμβες παρότι είναι κοιμητήρια εκπέμπουν ένα βροντερό μήνυμα ζωής. ….
 8. Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν επίσκοπος Αντιόχειας.  ……
 9. Οι διωγμοί των χριστιανών και τα δεινά που για τρεις αιώνες υπέστησαν, έδωσαν αφορμή για τη καθιέρωση της ανεξιθρησκίας . ….
 10. Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων οι θεσμοί και η καθημερινή ζωή στην αυτοκρατορία δεν άλλαξαν καθόλου... ….

Γ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω στήλες:

1. Μ. Κωνσταντίνος                             α. μάρτυρες
2. απεικονίσεις κατακομβών                  β. υπερασπιστές των χριστιανών
3. διάταγμα των Μεδιολάνων                γ. αυθεντική μαρτυρία πίστης
4. κατακόμβες                                      δ. διάταγμα των Μεδιολάνων
5. Αποστολικοί Πατέρες                       ε. γνήσιος εκκλησιαστικός ποιμένας
6. διωγμοί                                           στ. ανεξιθρησκία
               7. διωγμός Δέκιου                                 ζ. διδάσκαλοι της Εκκλησίας
               8. Απολογητές                                      η. χώροι λατρείας
               9. Ιγνάτιος Θεοφόρος                            θ. πιστοποιητικά πίστης
             10. Άγιος Πολύκαρπος                            ι. άγκυρα, ψάρι, φοίνικας κ.α.

Δ. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, που βασίζονται στα κείμενα του βιβλίου:

1. «Να, είναι έτοιμο το θυσιαστήριο. Γίνετε χορός αγάπης γύρω μου και ψάλλατε ύμνους ευχαριστήριους…γιατί μ’ αξίωσε ο Κύριος, εμένα τον επίσκοπο της Συρίας, να βρεθώ από την Ανατολή στη Δύση, πιστός στο κάλεσμά Του» (άγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος): Ποια είναι η θέση του επισκόπου στην τοπική εκκλησία σύμφωνα με το κείμενο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. «Όταν εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, κι εγώ, ο Αύγουστος Λικίνιος, με καλούς οιωνούς ήρθαμε στα Μεδιόλανα και συζητήσαμε όλα όσα αφορούν την ωφέλεια του δημοσίου, ανάμεσα στα άλλα μέτρα που κρίναμε ότι θα είναι επωφελή σ’ όλους από πολλές απόψεις, αποφασίσαμε κατά πρώτο και κύριο λόγο να διατάξουμε να εξασφαλιστεί η τιμή και ο σεβασμός προς το Θείο, δηλαδή να δώσουμε και στους χριστιανούς και σ’ όλους την ελευθερία να ακολουθήσουν όποια θρησκεία θέλουν, έτσι ώστε, όποια κι αν είναι η θεότητα και η ουράνια δύναμη, να μπορέσει να είναι ευμενής και σε μας τους ίδιους και στους υπηκόους μας» (Ευσεβίου Καισαρείας Εκκλησιαστική Ιστορία Χ,5,1-14-επιλογή): Ποιες ιστορικές πληροφορίες εξάγονται από το κείμενο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


    Α. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Σε ποια σημεία έγκειται η προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Σε ποια σημεία έγκειται η προσφορά του Χριστιανισμού στον Ελληνισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Τι ονομάζεται αίρεση και ποια τα αίτιά της;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


 1. Τι ονομάζεται θρησκευτικός συγκρητισμός και πώς τον αντιλαμβάνεστε ως αίτιο των αιρέσεων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

5. Ποιες είναι οι συνέπειες των αιρέσεων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ποιοι είναι οι θεολογικοί άξονες του συγγραφικού έργου του Μ. Αθανασίου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Με ποιους τρόπους ο Μ. Βασίλειος αντιμετωπίζει την κοινωνική αδικία της εποχής του;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Χαρακτηρισμός του Μ. Βασιλείου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Τι ονομάζεται άσκηση και ποιες μορφές μπορεί να έχει στην καθημερινή ζωή;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Τι ήταν οι αναχωρητές;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

11. Ποια σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με την ασκητική νοοτροπία και αντίληψη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Τι ονομάζεται εκκοσμίκευση και ποιες οι επιπτώσεις της στη ζωή της Εκκλησίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής στον κοινοβιακό μοναχισμό;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Ποια είναι η συμβολή του μοναχισμού στην πνευματική ζωή και την τέχνη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Ποιες είναι οι σωτηριολογικές συνέπειες της αίρεσης του Νεστοριανισμού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Ποιες είναι οι σωτηριολογικές συνέπειες της αίρεσης του Μονοφυσιτισμού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Τι ονομάζεται Σύνοδος και πώς ονομάζονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Πώς κατανοείς το γεγονός ότι το Σώμα της Εκκλησίας είναι φρουρός της πίστης και εγγυητής της εγκυρότητας μίας Συνόδου;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Ποια ήταν τα αίτια της Εικονομαχίας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

20. Ποια είναι η θεολογική θεμελίωση της ύπαρξης των εικόνων στην ορθόδοξη λατρεία και ποιος ο ρόλος τους στη ζωή των πιστών;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21. Ποιοι είναι οι εικονογραφικοί κύκλοι στην αγιογράφηση ενός ναού;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22. Ποια είναι τα κύρια είδη των ύμνων και τι περιέχουν;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23. Εντόπισε κοινά σημεία στη ζωή του Μ. Αθανασίου και σε αυτή του Μ. Βασιλείου. Σχολίασε ένα που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. . Συμπλήρωσε ό, τι παραλείπεται από το Σύμβολο της πίστης, που ακολουθεί.
 1. Πιστεύω ες .......Θεόν, Πατέρα, ............................, ποιητν .................κα ........., ρατν τε πάντων κα .................
 2. Κα ες να Κύριον .............  .............., τν ......... το Θεο τν ...................., τν κ το Πατρς ...................... πρ πάντων τν ................Φς κ ............., Θεν .................κ Θεο .............., γεννηθέντα, ο ..............., μοούσιον τ ........., δι ο τ πάντα ................
 3. Τν δι’ μς τος ............... κα δι τν μετέραν ................ κατελθόντα κ τν ................... κα ...................... κ Πνεύματος γίου ........................... τς Παρθένου κα ........................
 4. Σταυρωθέντα τε πρ μν π Ποντίου Πιλάτου κα .......................κα ..................
 5. Κα ........................ τ Τρίτ μέρ ........  τάς Γραφάς.
 6. Κα ...........................ες τος ορανος κα ............................κ δεξιν το Πατρός.
 7. Κα πάλιν......................μετ δόξς ..................ζντας κα ..............., ο τς βασιλείας ........
   σται............
 1. Κα ες ............... τ γιον , τ ............, τ ζωοποιόν, τ κ το Πατρός......................., τ σύν Πατρ κα .......... συμπροσκυνούμενον κα ..........................., τ λαλσαν  δι τν .........................
 2. Ες μίαν, ..........., ................ κα ........................ κκλησίαν.
 3. μολογ ...... βάπτισμα ες φεσιν .................
 4. Προσδοκ ...........................νεκρν.
 5.  Κα ............ το μέλλοντος .......... . μήν.


Γ. Σημείωσε την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

 1. Ο Χριστιανισμός σέβεται την αρχαία σοφία και τα διδάγματα του ελληνικού πνεύματος.  ….
2. Ο Ελληνισμός είναι το πολιτισμικό λίκνο μέσα στο οποίο εκφράστηκε η Αλήθεια του    Χριστιανισμού. …..
 1. Η αίρεση του Αρειανισμού αρνείται τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. ….
 2. Οι περιοχές της Ανατολής σταδιακά απομακρύνθηκαν πνευματικά από το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος λόγω των μονοφυσιτικών τους αντιλήψεων. ….
 3. Ο Μ. Αθανάσιος πρωτοστάτησε στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο υπερασπίζοντας την θεότητα του α΄ προσώπου της Αγίας Τριάδος. ….
 4. Ο Μ. Βασίλειος συμπορεύτηκε με την κρατική εξουσία, προκειμένου να κρατήσει την Αρχιεπισκοπή Καισαρείας. …..
 5. Κύριος εκπρόσωπος και σύμβολο του αναχωρητισμού στην έρημο της Αιγύπτου είναι ο Μέγας Αντώνιος. ….
 6. Η άσκηση είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ζωής των μοναχών.  ……
 7. Στην ναοδομία ο τρούλος συμβολίζει τον ουρανό . ….
 8. Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά Κοντάκια. …..

Δ.  Αντιστοίχισε τις παρακάτω λέξεις στις ομάδες τους:

Χριστοτόκος, Κανόνας, Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, μετάνοια, απορρόφηση της θεϊκής φύσης από την ανθρώπινη, Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας, Θεόδωρος Στουδίτης, Ευκτήριοι οίκοι ή Κυριακά, Κοντάκια, Μ. Βασίλειος, Ροτόντα, οργάνωση κοινοβιακού μοναχισμού, ο Υιός κτίσμα του Πατρός, δυναστεία Ισαύρων, Λέων ο Ε΄, Μ. Αντώνιος, προοίμιο, Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, Ειρήνη η Αθηναία, πατριάρχης Ταράσιος,  βασιλική, όρος ή δόγμα, έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, «ομοούσιος τω Πατρί», σύνοδος της Ιέρειας, Βασιλειάδα, Λέων ο Γ΄, ταπείνωση, αντιμετώπιση της διδασκαλίας του Άρειου, αρχιεπίσκοπος Καισάρειας, Θεόφιλος, Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, εξορίες, Παχώμιος, νωπογραφίες, αυτογνωσία, οίκοι, Β΄ Οικουμενική σύνοδος, αντιμετώπιση του λιμού 367/8 μ.Χ., προσευχή, άρνηση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διοργάνωση εράνων, Κων/νος Ε΄, σταυροειδής με τρούλο, ιεροί κανόνες, 8 ήχοι, Αγία Σοφία.

Αρειανισμός: …………………………………………………………………………….
Πνευματομάχοι: ………………………………………………………………………..
Νεστοριανισμός: ……………………………………………………………………….
Μονοφυσιτισμός: ………………………………………………………………………
Εικονομάχοι:……………………………………………………………………………
Ορθόδοξοι: ……………………………………………………………………………..
Μ. Βασίλειος:…………………………………………………………………………...
Μ. Αθανάσιος: …………………………………………………………………………
     Ναοδομία: ………………………………………………………………………………
     Αγιογραφία: ……………………………………………………………………………
Υμνογραφία: ……………………………………………………………………………
Μορφές άσκησης: ………………………………………………………………………
Αναχωρητισμός:…………………………………………………………………………
Κοινοβιακός Μοναχισμός: ………………………………………………………........
Οικουμενικές Σύνοδοι: …………………………………………………………………