Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων - Επιτροπή Παιδείας, Το ζήτημα των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών και η ορθή αντιμετώπισή του

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2013