Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Εργασίες για τη Β΄ Γυμνασίου: Δ.Ε. 1,2,3 (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


Δ.Ε. 1. Ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΡΑΗΛ

    Α. Ένωσε  με μια γραμμή τις σωστές αντιστοιχίες.

1. γλώσσα                                                                 α. ελληνιστικός
2. Νότια Παλαιστίνη                                                   β. Γάιος Ιούλιος Καίσαρας
3. Βόρεια Παλαιστίνη                                                 γ. Γαλιλαία
4. υποτελείς ηγεμόνες                                               δ. θρησκευτική ατομοκρατία
5. Κεντρική Παλαιστίνη                                              ε. Σαμάρεια
6. Κράτος                                                                   στ. Πόντιος Πιλάτος
7. θρησκευτική ζωή                                                   ζ. Ιουδαία
8. Ρωμαίος Αυτοκράτορας                                       η. Ηρώδηδες
9. Ρωμαίος Έπαρχος                                               θ. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
10. πολιτισμός                                                           ι. ελληνιστική
Β. Σημείωσε στο τέλος κάθε φράσης που ακολουθεί την ένδειξη Σ(σωστό) ή Λ(λάθος).

1. Οι Ρωμαίοι κατακτητές έδωσαν το δικαίωμα στους Ιουδαίους να αναγνωρίζονται ως «ιδιαίτερο έθνος».  …..
2. Οι Ιουδαίοι ήταν οι μόνοι από όλους τους κατακτημένους λαούς, στους οποίους οι Ρωμαίοι έδωσαν το δικαίωμα να πιστεύουν στο Θεό τους, χωρίς να προσφέρουν θυσία στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα.  …..
3. Στην Ιερουσαλήμ επιτράπηκε να λατρεύεται ο θεός Αυτοκράτορας στο Ναό των Ιουδαίων.  ….
4. Οι Ιουδαίοι ήταν οι μοναδικοί κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που ήταν μονοθεϊστές.  …..
5. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία φυλάκιζε τους Ιουδαίους που δεν λάτρευαν τον Αυτοκράτορα ως Θεό.  ….

Γ. Σχημάτισε μια πυραμίδα και συμπλήρωσε τα κομμάτια της με τα παρακάτω αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε κάθε επίπεδό της:
αριστοκρατία, δούλοι, βοσκοί, μικρέμποροι, μερίδα ιερέων και Γραμματέων, έμποροι, γαιοκτήμονες, άνεργοι, μερίδα ιερέων και λαϊκών, τοπικοί δικαστές, διοικητικοί και στρατιωτικοί, ορισμένα μέλη του Συνεδρίου, υποστηρικτές των κρατούντων, ανώτατες κοινωνικές ομάδες.        Δ.Ε 2. Ο  ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

    Α. Ένωσε  με μια γραμμή τις σωστές αντιστοιχίες.
1. Ιουδαική εορτές                                α. φανατικοί και εχθροί των Ρωμαίων
2. Φαρισαίοι                                         β. τόπος μελέτης του Νόμου & προσευχής
3. Μέγα Συνέδριο                                 γ. οι ερμηνευτές του Νόμου
4. Νόμος                                               δ. Σάββατο, Πεντηκοστή, Σκηνοπηγία
5. Ζηλωτές                                            ε. η ανώτατη αρχή για τους Ισραηλίτες
6. Συναγωγή                                         στ. σχολαστικοί ερμηνευτές του Νόμου
7. Νομοδιδάσκαλοι, Ραββίνοι               ζ. η βάση για την οργάνωση της ζωής τους

Β. Σημείωσε στο τέλος κάθε φράσης που ακολουθεί την ένδειξη Σ(σωστό) ή Λ(λάθος).

1. Ο Ναός των Ιεροσολύμων ήταν το κέντρο της ζωής των  ισραηλιτών και εκεί  προσέφεραν θυσίες.  .......
2. Οι Ζηλωτές πίστευαν στην ειρηνική συνύπαρξή τους με τους Ρωμαίους. .....
3. Το έθνος των ισραηλιτών ήταν θεοκρατικό. ......
4. Οι ερμηνευτές του Νόμου όχι μόνο παρερμήνευαν τις εντολές του Θεού αλλά πρόσθεταν και δικές τους επινοήσεις σαν θέλημά Του. ......
5. Συχνά ο Νόμος εφαρμοζόταν με τρόπο τυπικό (τυπολατρεία).  ….

Γ. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Γιατί οι ιουδαίοι της Νότιας Παλαιστίνης περιφρονούσαν και μισούσαν τους Σαμαρείτες;
α. Γιατί οι Σαμαρείτες δεν ανήκαν στους ισραηλίτες.
β. Γιατί οι Σαμαρείτες είχαν αποσχιστεί από την πίστη των πατέρων τους ισραηλιτών.
γ. Γιατί οι Σαμαρείτες θεωρούσαν τους Ρωμαίους φίλους τους.

2. Τι σημαίνει για τους ισραηλίτες ο Ναός των Ιεροσολύμων:

α. Ότι εκεί μπορούν να θυσιάσουν στο Θεό.
β. Είναι το σύμβολο της θρησκευτικής και εθνικής τους ύπαρξης.
γ. Ότι τώρα που ανήκουν στους χριστιανούς δεν χρειάζεται.

3. Τι ήταν το Μέγα Συνέδριο;

α. Η ανώτατη αρχή στους Ισραηλίτες, που όμως συμπορευόταν με τους κατακτητές Ρωμαίους ανάλογα με τα συμφέροντα των ισχυρών Σαδδουκαίων.
β. Ένα συμβούλιο το οποίο αποφάσιζε για θέματα του λαού.
γ. Ήταν το συμβούλιο που διοριζόταν από τους Ρωμαίους για να διοικούν την Παλαιστίνη.

4. Γιατί ο Ιησούς έδρασε κυρίως στη Γαλιλαία;

α. Ήταν κοντά στη Ναζαρέτ.
β. Οι Ισραηλίτες της Γαλιλαίας ήταν στην πίστη τους άνθρωποι απλοί, ζωντανοί, γενναίοι, δημιουργικοί.
γ. Γιατί έτσι είχαν προφητέψει οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Δ. Συμπλήρωσε τα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών ομάδων των Ιουδαίων της εποχής του Χριστού.

Φαρισαίοι: Θρησκευτικές ιδιαιτερότητες:………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………….
Κοινωνική θέση:………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Σχέση με Ρωμαίους: ….……………..……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Σαδδουκαίοι: Θρησκευτικές ιδιαιτερότητες: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Κοινωνική θέση: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Σχέση με Ρωμαίους: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
 Ζηλωτές: Θρησκευτικές ιδιαιτερότητες: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Κοινωνική θέση: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Σχέση με Ρωμαίους: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Δ.Ε. 3. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Α΄: ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α. Σημείωσε την ένδειξη Σ(σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις.

1. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν για να μάθουμε τη ζωή του Χριστού με λεπτομέρειες. .......
2. Η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη περιέχουν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. .......
3. Οι συνοπτικοί ευαγγελιστές καταγράφουν τα Ευαγγέλιά τους έχοντας πολλά κοινά σημεία  μεταξύ τους. ......
4. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου διαφέρει από τα Συνοπτικά Ευαγγέλια. .....

Β. Ενωσε τις σωστές αντιστοιχίες.

α. Συνοπτικοί Ευαγγελιστές                     1. Το 5ο ιστορικό βιβλίο της Κ.Δ.
β. Παλαιά Διαθήκη                                   2. Ελληνιστική κοινή
γ. Καινή Διαθήκη                                      3. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο
δ. γλώσσα της Καινής Διαθήκης              4. καθοδήγηση του Αγ. Πνεύματος
ε. Πράξεις Αποστόλων                             5. Μάρκος, Ματθαίος ,Λουκάς
στ. Θεοπνευστία                                       6. προετοιμασία, υπόσχεση
ζ. πνευματικό ευαγγέλιο                           7. Πραγματοποίηση, εκπλήρωση

Γ. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις.
άμεση σχέση, το Πάθος, προστατέψουν, Μάρκος, καταγραφή, συνοπτικούς, θεόπνευστος, διδαχές, προφορικά, την Ανάσταση, λαθεμένες, Ιωάννης, καινούριοι, περιστατικά, σωτηρία, βιογραφικός, συνοπτικούς.


1. Ο σκοπός της καταγραφής των Ευαγγελίων δεν ήταν..........................αλλά για να πληροφορήσει τους πιστούς για τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, που έχουν ..............  ................ με τη ....................τους δηλ. κυρίως ................ και .............................

2. Έτσι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν α. για να γνωρίσουν οι ....................... χριστιανοί τη ζωή του Χριστού και β. για να ........................... την αλήθεια για το Χριστό από τις ............................ διηγήσεις.

3. Οι πρώτοι χριστιανοί διηγούνταν ............................ τη ζωή του Χριστού. Η ............................. των Ευαγγελίων έγινε λίγο αργότερα.

4. Ο πρώτος ........................ευαγγελιστής, που κατέγραψε το Ευαγγέλιό του είναι ο ...................
5. Ο .................. συμπεριλαμβάνει στο Ευαγγέλιό του πολλά ........................ και .................. του Χριστού, που δεν βρίσκονται στους.......................