Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Ασκήσεις για τη Γ' Γυμνασίου: Εικονομαχία, Οικουμενικές Σύνοδοι, κεφ. 19, 20 (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)
19. ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

1.     Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις::

α. Ποια είναι η θεολογική θεμελίωση της ύπαρξης των εικόνων στην Εκκλησία;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

β. Ποιος είναι ο ρόλος των εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.     Σημείωσε στις παρακάτω προτάσεις την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος)

1.     Οι εικονολάτρες θεωρούσαν ειδωλολατρική κάθε απεικόνιση του Χριστού. …
2.     Οι εικόνες έχουν θεολογική και παιδαγωγική σημασία. …..
3.     Την εικονομαχία αντιμετώπισε η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος. ….
4.     Την αναστήλωση των εικόνων την γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. …..
5.     Η σάρκωση του Χριστού μας επιτρέπει να τον απεικονίσουμε ……

3.     Αντιστοίχισε στα παρακάτω ονόματα το ρόλο που είχαν κατά την περίοδο της εικονομαχίας:

Θεόδωρος Στουδίτης:………………………………………………               ……………………………….
Λέων Γ΄ Ίσαυρος:…………………………………………………………………………….
Νίκαια της Βιθυνίας: …………………………………………………………………………….
Ιωάννης Δαμασκηνός:………………………………………………………………………   
Ειρήνη η Αθηναία: ……………………………………………………………………………..
Σύνοδος της Ιέρειας…………………………………………………………………………….
Θεόφιλος: ……………………………………………………………………………….……..
Θεοδώρα: ………………………………………………………………………………..........
Πατριάρχης Ταράσιος       : ……………………………………………………………………
Λέων Ε΄  Αρμένιος: …………………………………………………………………                                
4.     Σημείωσε δίπλα από κάθε πρόταση τον χαρακτηρισμό «αίτιο» ή «συνέπεια» της εικονομαχίας:
α. η εδραίωση του Ισλάμ στην Ανατολή:……..
β. οι πιστοί στην Ελλάδα και στην Ιταλία συγκρούονται με τον εικονομαχικό στρατό του αυτοκράτορα: ………..
γ. Κλείσιμο των μοναστηριών και καταδίωξη των μοναχών που υποστήριζαν τη λατρεία των εικόνων: ……………
δ. Η αυτοκρατορική δυναστεία των Ισαύρων κατάγεται από την Συρία: …………..
ε. Ιερείς, μοναχοί, απλοί πιστοί κακοποιήθηκαν, εξορίστηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν: …….
στ. Οι υπερβολές και οι δεισιδαιμονίες αφελών και χωρίς θεολογική παιδεία χριστιανών που λάτρευαν τα υλικά των εικόνων: ……….
ζ. Η αυστηρή οικονομική και κοινωνική πολιτική των Ισαύρων: ………


20. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1.     Σημείωσε στις παρακάτω προτάσεις την ένδειξη Σ (σωστό) ή Λ (λάθος)

α. Αρχικά οι χριστιανοί τελούσαν τη λατρεία τους στο σπίτι ενός πστού. …
β. Μετά τους διωγμούς άρχιζαν να χτίζουν ναούς στο ρυθμό της Ροτόντας.  …..
γ. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό. …
δ. Στην αγιογραφία έχουμε τις φορητές εικόνες, τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά.  ….
ε. Σύμφωνα με την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο εικόνα είναι η μορφή ενός προσώπου και όχι το ίδιο το πρόσωπο. …..


2.     Σημείωσε δίπλα από τους ρυθμούς τα κύρια γνωρίσματά τους:

Ευκτήριος Οίκος ή Κυριακό:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Βασιλική:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ροτόντα:………………………………………………………………………………………………………
Περίκεντροι Ναοί:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Βασιλική με θόλο: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο: …………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.     Ποια είναι η τεχνική που ακολουθείται στην αγιογραφία;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.     Σημείωσε τις εικόνες που υπάρχουν σε κάθε εικονογραφικό κύκλο των ναών:
α. Δογματικός κύκλος:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
β. λειτουργικός κύκλος: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
γ. ιστορικός ή εορταστικός κύκλος……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

5.     Ακροστιχίδα: Μία από τις μορφές της εκκλησιαστικής τέχνης.

Είναι και η Βασιλική ένας                                ……………………………………………..
Μορφή εκκλησιαστικής τέχνης                         ……………………………………………..
Είναι ο Ευκτήριος                                            ……………………………………………..
Ένας αγιογραφικός κύκλος                                        ……………………………………………..
Στη ναοδομία συμβολίζει τον ουρανό(με άρθρο)……………………………………………..
Είναι σχολή της αγιογραφίας μαζί με την Κρητική……………………………………………..
Άλλος κύκλος της αγιογραφίας                        ……………………………………………..
Είναι μόνον ο Θεός                                         ………………………………………………Δεν υπάρχουν σχόλια: