Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ταπεινοφροσύνη καί Ὑψηλοφροσύνη

Ταπεινοφροσύνη καὶ ὑψηλοφροσύνη by Ioannis Angelopoulos on Scribd

Δεν υπάρχουν σχόλια: