Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Βιολογικό ἤ κοινωνικό φύλο;

Τὸ Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων μᾶς πληροφορεῖ

1. Ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα εἶναι ἕνα ἀντικειμενικὸ βιολογικὸ δυαδικὸ γνώρισμα: Τὰ χρωμοσώματα «ΧΨ» καὶ «XX» εἶναι γενετικοὶ δεῖκτες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ ἀντιστοίχως - καὶ ὄχι γενετικοὶ δεῖκτες κάποιας διαταραχῆς. Ὁ κανόνας τοῦ ἀνθρώπινου σχεδιασμοῦ εἶναι νὰ συλλαμβάνεται εἴτε ὡς ἀρσενικὸ εἴτε ὡς θηλυκό. Ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα εἶναι δυαδικὴ ἐκ φύσεως μὲ προφανῆ στόχο τὴν ἀναπαραγωγὴ καὶ ἄνθηση τοῦ εἴδους μας. Αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι αὐταπόδεικτη...


2. Κανεὶς δὲν γεννιέται μὲ κοινωνικὸ φύλο. Ὅλοι γεννιοῦνται μὲ ἕνα βιολογικὸ φύλο. Τὸ κοινωνικὸ φύλο (ἐπίγνωση καὶ αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ) εἶναι μία κοινωνιολογικὴ καὶ ψυχολογικὴ ἔννοια· ὄχι ἀντικειμενικὴ βιολογικὴ ἔννοια...
3. Ἡ πεποίθηση ἑνὸς ἀτόμου ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτὴ εἶναι κάτι ποὺ δὲν εἶναι, στὴν καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ὡς σημάδι μπερδεμένης σκέψης. Ὅταν ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα ὑγιὲς βιολογικὰ ἀγόρι πιστεύει ὅτι εἶναι κορίτσι ἢ ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα ὑγιὲς βιολογικὰ κορίτσι πιστεύει ὅτι εἶναι ἀγόρι, ὑπάρχει ἕνα ἀντικειμενικὰ ψυχολογικὸ πρόβλημα ποὺ ἐντοπίζεται στὸ μυαλὸ καὶ ὄχι στὸ σῶμα καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἔτσι...
4. Ἡ ἐφηβεία δὲν εἶναι ἀσθένεια καὶ ἡ λήψη ὁρμονῶν ποὺ τὴ μπλοκάρουν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη. Ἀναστρέψιμες ἢ ὄχι, οἱ ὁρμόνες ποὺ μπλοκάρουν τὴν ἐφηβεία προκαλοῦν μία κατάσταση νοσηρότητας -τὴν ἀπουσία τῆς ἐφηβείας- καὶ ἀναστέλλουν τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴ γονιμότητα σὲ ἕνα προηγουμένως βιολογικὰ ὑγιὲς παιδί.
5. Σύμφωνα μὲ τὸ ἐργαλεῖο μέτρησης τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας (DSM-V), τὸ 98% τῶν ἀγοριῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας φύλου καὶ τὸ 88% τῶν κοριτσιῶν μὲ διαταραχὴ ταυτότητας φύλου τελικὰ ἀποδέχονται τὸ βιολογικό τους φύλο ἀφοῦ περάσουν μὲ φυσιολογικὸ τρόπο τὴν ἐφηβεία...
6. Τὰ παιδιὰ προεφηβικῆς ἡλικίας ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες ποὺ μπλοκάρουν τὴν ἐφηβεία γιὰ νὰ ὑποδυθοῦν τὸ ἀντίθετο φύλο θὰ χρειαστοῦν ὁρμόνες διασταύρωσης φύλου σὲ προχωρημένη ἐφηβεία. Ὁ συνδυασμὸς αὐτὸς ὁδηγεῖ σὲ μόνιμη στειρότητα...
7. Τὰ ποσοστὰ αὐτοκτονιῶν εἶναι 20 φορὲς ὑψηλότερα σὲ ἐφήβους ποὺ χρησιμοποιοῦν ὁρμόνες διασταύρωσης φύλου καὶ ὑποβάλλονται σὲ ἐγχείρηση ἀλλαγῆς φύλου, ἀκόμα καὶ στὴ Σουηδία, ἡ ὁποία ἀνήκει στὶς χῶρες μὲ τοὺς περισσότερους δηλωμένους LGBQT (λεσβίες, ὁμοφυλόφιλοι, ἀμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ, διαφυλικοί)...
8. Τὸ νὰ κάνεις τὰ παιδιὰ νὰ πιστεύουν ὅτι μία ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς μίμησης τοῦ ἀντίθετου φύλου εἶναι φυσιολογικὴ καὶ ὑγιὴς συνιστᾶ κακοποίηση παιδιοῦ....
[Ἀμερικανικὸ Κολλέγιο Παιδιάτρων - Ἰανουάριος 2017 - www.ACPeds.org]

Περιοδικὸ Συλλόγου Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ
«Ἡ ἀγκαλιά», τεῦχος 46 (Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος 2017), σ. 34.

Δεν υπάρχουν σχόλια: