Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Φάκελλος: ἐκτρώσεις

Σύλλογος ἡ Ἀγκαλιά
https://www.agalia.org.gr/

Σύλλογος Ἀφῆστε με νὰ ζήσω
https://afistemenaziso.gr/

Βίντεο: Σιωπηλὴ κραυγή
https://www.youtube.com/watch?v=8ANP5gkzD3g

Βίντεο: Ἐπέζησε ἀπὸ μία ἄμβλωση
https://www.youtube.com/watch?v=D3GsbqHhWEg

Βίντεο: Τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς
https://www.youtube.com/watch?v=BxrkznhJo3A

Δεν υπάρχουν σχόλια: