Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020


Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλου,
«Διάβασμα! Διάβασμα! Διάβασμα!»
Ὀρθόδοξος Τύπος 7.2.2020

Λένε γιὰ τὸν Γουόρεν Μπάφετ, καλοί μου φίλοι, ὅτι στὴν ἀρχὴ τῆς καριέρας του διάβαζε ἀπὸ 600 μέχρι καὶ 1.000 σελίδες τὴν ἡμέρα! Τώρα ποὺ γέρασε τὶς ἔχει περιορίσει σὲ 500, κάτι ποὺ τοῦ ἀποσπᾶ τὸ 80% τοῦ ἐργασιακοῦ ἡμερησίου χρόνου του!!!

Καὶ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Μπάφετ; Θὰ πεῖτε. Εἶναι ἕνας αὐτοδημιούργητος Ἀμερικανὸς ἐπιχειρηματίας, φιλάνθρωπος ὡς λέγεται, καὶ ἐπιπλέον ὁ τρίτος πλουσιότερος ἄνθρωπος στὸν κόσμο! Τὸ περιοδικὸ Time τὸν ἔχει συγκαταλέξει σ’ αὐτοὺς μὲ τὴν μεγαλύτερη ἐπιρροὴ διεθνῶς.
Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας του; Ὅτι δὲν σταματάει νὰ μαθαίνει! «’Ἂν δὲν φροντίσεις νὰ ἐξελίσσεις τὶς γνώσεις σου, δὲν θὰ πᾶς πολὺ μακριὰ μὲ τὰ ὅσα ξέρεις ἤδη», ὑποστηρίζει ὁ ἴδιος. Καὶ γιὰ τοῦτο θεωρεῖ ὅτι ὑπάρχουν τρία μόνο βήματα γιὰ τὴν ἐπιτυχία, τὰ ἑξῆς: Διάβασε! Διάβασε! Διάβασε! Ἔφθασε στὸ σημεῖο, ἐπιχειρηματικὰ σκεπτόμενος, νὰ τονίζει ὅτι τὸ διάβασμα ἀποδίδει κατὰ κάποιο τρόπο μερίσματα ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς γνώσης, τῆς ἔμπνευσης καὶ τῆς σωστῆς συμπεριφορᾶς!
* * *
Ναί, εἶναι ἐντυπωσιακὰ καὶ πρωτάκουστα αὐτὰ στὴν ἐποχή μας, ποὺ δεσπόζει ἡ εἰκόνα, τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ τὸ θέαμα. Ὡστόσο ὁ κόσμος διαβάζει κι ἂς φαίνεται αὐτὸ παράξενο. Τὸ βλέπει κανεὶς ἀκόμη καὶ στὸ μετρό, ὅπου μπορεῖ κάποιοι νὰ παίζουν μὲ τὸ κινητό τους, ὑπάρχουν ὅμως κι ἐκεῖνοι ποὺ διαβάζουν ἀκόμη καὶ ὄρθιοι καὶ μάλιστα πολυσέλιδα βιβλία!
Σύμφωνα δὲ μὲ στοιχεῖα τοῦ BBC, καθημερινὰ πωλοῦνται πάνω ἀπὸ 1,8 ἑκατ. βιβλία στὶς ΗΠΑ καὶ 500 χιλ. στὴ Μ. Βρετανία! Ὅλοι αὐτοί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, κάτι πολὺ σημαντικὸ βρίσκουν στὸ διάβασμα.
Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποῦ ὑποστηρίζουν ὅτι «σπίτι χωρὶς βιβλία εἶναι δωμάτιο χωρὶς παράθυρο» (Μπράουν), ὅτι «ἕνα καλὸ βιβλίο εἶναι ὁ καλύτερος φίλος, ὁ ἴδιος σήμερα καὶ πάντοτε» (Κοῦπερ), ὅτι «πολλὲς φορὲς ἡ μελέτη ἑνὸς βιβλίου δημιούργησε τὸ μέλλον ἑνὸς ἀνθρώπου» (Ἔμερσον), ὅτι «ἡ μελέτη τῶν καλῶν βιβλίων εἶναι συνδιάλεξη μὲ τοὺς τελειότερους ἀνθρώπους» (Καρτέσιος), ὅτι «τὰ βιβλία εἶναι οἱ ἀκοίμητες λαμπάδες τῆς συγκεντρωμένης σοφίας» (Ἔρασμος), ὅτι «ἀπ’ τὸν καιρὸ ποὺ κατάχτησα μία μία ἀράδα το μυστήριο τοῦ ἀλφάβητου, δὲν βρῆκα μεγαλύτερη χαρὰ ἀπὸ τὸ διάβασμα» (Τζ. Παπίνι) κ.λπ.
* * *
Καὶ πραγματικά, τὰ ὀφέλη τοῦ διαβάσματος εἶναι πάρα πολλά. Ἀξίζει νὰ ἀπαριθμήσουμε μερικά, ὅπως: Αὐξάνει τὶς γνώσεις, διευρύνει τὴ σκέψη, καταπολεμᾶ τὸ ἄγχος, ἐνδυναμώνει τὸν ἐγκέφαλο, αὐξάνει τὴ νοημοσύνη καὶ τὴ συγκέντρωση, βελτιώνει τὴ μνήμη καὶ τὴν κριτικὴ σκέψη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ὀθόνες βελτιώνει καὶ τὸν ὕπνο, συμβάλλει σημαντικὰ στὴ θεραπεία ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, δημιουργεῖ θετικότερη στάση γιὰ τὴ ζωή, αὐξάνει δὲ ἀκόμη καὶ τὸ προσδόκιμο τῆς ζωῆς σύμφωνα μὲ πανεπιστημιακὴ μελέτη ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Social Science & Medicine».
Ἔπειτα οἱ συσσωρευμένες γνώσεις μᾶς βοηθοῦν στὸ νὰ παίρνουμε καλύτερες ἀποφάσεις, νὰ ἀποκτοῦμε καλύτερες σκέψεις, νὰ ἔχουμε καλύτερες ἰδέες, νὰ κατανοοῦμε καλύτερα τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ ὁ κόσμος, νὰ καταλαβαίνουμε καλύτερα τοὺς ἄλλους, νὰ γράφουμε καὶ νὰ μιλᾶμε καλύτερα κ.λπ.
Ἐπιπλέον οἱ ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι ἂν κάποιος διαβάζει 10΄ τὸ πρωὶ καὶ 10΄ πρὶν ἀπὸ τὸν ὕπνο σωστὰ βιβλία καὶ ποιοτικὲς πληροφορίες, μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ὅλη του ἡ ζωή.
Πέραν τοῦ ὅτι πολλοὶ μιλᾶνε σήμερα καὶ γιὰ τὴν εὐτυχία ποὺ προκαλεῖ τὸ διάβασμα, γιὰ τὴν αὐτοβοήθεια ποὺ παρέχει, γιὰ τὴν ψυχολογία τῆς λογοτεχνίας, γιὰ τὴν βιβλιοθεραπεία κ.λπ. Κάτι ποὺ θυμίζει τοῦτο τὸ λόγο τοῦ Κάντ: «Τὰ βιβλία εἶναι παράθυρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα βλέπουν ἔξω οἱ ψυχές».
Καὶ γιὰ νὰ ἔρθουμε στὸν Γουόρεν Μπάφετ, σύμφωνα μὲ τὶς ἔρευνες, αὐτοὶ ποὺ διαβάζουν κερδίζουν περισσότερα χρήματα!!! Ὑποστηρίζεται δὲ ὅτι, οἱ ἐπικεφαλῆς μεγάλων ἐπιχειρήσεων (οἱ ἀποκαλούμενοι CEO) διαβάζουν κατὰ μέσον ὅρο 4 βιβλία τὸν μήνα!
Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἐπίσης, αὐτὸ ποὺ ἐλέχθη: «Καὶ θησαυρὸ χρημάτων ἂν εἶχα, θὰ τὸν ἐξόδευα σὲ θησαυρὸ βιβλίων».
* * *
Ἂλλ’ ἂν αὐτὰ συμβαίνουν μὲ τὰ «καλὰ βιβλία», τί συμβαίνει ἆραγε μὲ τὰ πνευματικὰ βιβλία;
Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σύρο «ἡ μελέτη τῶν βιβλίων ποὺ ἔγραψαν οἱ ἅγιοι, γεμίζει τὴν ψυχή μας ἀπὸ θεία εὐφροσύνη».
Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο τὰ πνευματικὰ βιβλία «σοῦ ἀπομακρύνουν τὴ στενοχώρια, σοῦ φυτεύουν τὴν εὐχαρίστηση, σοῦ ἀφανίζουν τὴν κακία, σοῦ ριζώνουν τὴν ἀρετή, δὲν ἀφήνουν στὴν ἀναταραχὴ τῶν πραγμάτων νὰ παθαίνεις αὐτὰ ποὺ παθαίνουν ὅσοι ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τρικυμία. Ἡ θάλασσα μαίνεται, ἐσὺ ὅμως πλέεις μὲ γαλήνη, γιατί ἔχεις κυβερνήτη τὴν ἀνάγνωση τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Κι αὐτὸ τὸ σχοινὶ δὲν τὸ σπάζει ὁ πειρασμὸς τῶν περιστάσεων». Γι' αὐτὸ καὶ τονίζει τοῦτο: «Ἂν σοῦ παρουσιαστεῖ κάποια λύπη, σκῦψε σ’ αὐτά, σὰν σὲ ἀποθήκη φαρμάκων»!
Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο συμβαίνει ἀκόμη κι αὐτό: «Καὶ μόνον ποὺ τὰ βλέπουμε τὰ βιβλία αὐτά, μᾶς κάνουν διστακτικοὺς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ μᾶς παρακινοῦν νὰ ἀνοίγουμε τὰ μάτια μας ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ».
Παρομοίως ὁ ἱ. Χρυσόστομος λέει ὅτι ὁ διάβολος ἀπομακρύνεται ἀκόμη καὶ στὴ θέα τῶν πνευματικῶν βιβλίων, ὡς ἑξῆς: «Ὅπου ὑπάρχουν πνευματικὰ βιβλία κάθε διαβολικὴ ἔνεργεια ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐκεῖ, καὶ μεγάλη παρόρμηση πρὸς τὴν ἀρετὴ προσφέρουν. Γιατὶ κι αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴ ἡ θέα τῶν βιβλίων μᾶς κάνει πιὸ ἀπρόθυμους στὴν ἁμαρτία».
Κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο «Μὲ κανένα ἄλλο τρόπο δὲν κατορθώνεται ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ ἀπομάκρυνση ἀπ’ τὸ κακό, παρὰ μόνο μὲ τὴν μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν».
Κατὰ τὸν Ἅγ. Νεῖλο «Ἡ ἀνοιξιάτικη δροσιὰ αὐξάνει τοὺς καρποὺς τοῦ χωραφιοῦ, καὶ ὁ πνευματικὸς λόγος ἐξυψώνει τὴν κατάσταση τῆς ψυχῆς».
Νὰ γιατὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος ἀναφωνεῖ: «Ὁ λόγος Σου εἶναι σωτηρία».
* * *
Τὸ ξέρω, παιδιά, ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἀφήσει (ἢ ἔστω νὰ περιορίσει) κανεὶς σήμερα τὶς τόσο δελεαστικὲς ὀθόνες, ποὺ μὲ τὶς διάφορες ἐφαρμογὲς καὶ τεχνικές τους, μᾶς θέλουν ὁπωσδήποτε ἐγκλωβισμένους σ’ αὐτές. Ὡστόσο, ὅπως εἴδαμε, διαβάζοντας κανεὶς καὶ μάλιστα ἕνα πραγματικὰ σωστὸ βιβλίο πόσα ἀπολαμβάνει! Γιὰ νὰ ἀλλάξει ἡ ζωή μας ἀξίζει νὰ τὰ βάλουμε στὸ πρόγραμμα καὶ στὶς προτεραιότητές μας...