Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Πανελλήνια Ένωση Θεολογων: Υπόμνημα προς την αξιότιμη Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου Υπουργό Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων (Ιούνιος 2010)