Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου, Βάπτισμα: ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς