Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Ακροστιχίδες για μαθήματα της Α΄ Γυμνασίου (επιμέλεια Ε.Φιλοσόφου)


Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α – ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ:  Xαρακτηριστικό γνώρισμα της Αγίας Γραφής, που την ξεχωρίζει από όλα τα άλλα βιβλία.                                

 1. Ένας από τους παράγοντες συγγραφής της Αγίας Γραφής.
 2. Αυτή ερμηνεύει αλάνθαστα την Αγία Γραφή.
 3. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 4. Ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας (το ουσιαστικό).
 5. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 6. Μια εκκλησιαστική τέχνη με... χρώματα.
7.  Άλλη εκκλησιαστική τέχνη με ... ήχους.
8.  Σημαίνει και η λέξη Διαθήκη.
9.  Σημαντική έκφραση της ζωής σε κάθε πολιτισμό.
10. Μέσα σ’ αυτήν αποκαλύπτεται και επεμβαίνει  ο Θεός.
11. Ο άλλος παράγοντας συγγραφής της Αγίας Γραφής.Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α  Xαρακτηριστικό γνώρισμα της Αγίας Γραφής, που την ξεχωρίζει από όλα  
                                   τα άλλα βιβλία.

 1. Ένας από τους παράγοντες συγγραφής της Αγίας Γραφής.
 2. Αυτή ερμηνεύει αλάνθαστα την Αγία Γραφή.
 3. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 4. Ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας (το ουσιαστικό).
 5. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 6. Μια εκκλησιαστική τέχνη με... χρώματα.
7.   Άλλη εκκλησιαστική τέχνη με ... ήχους.
8.   Σημαίνει και η λέξη Διαθήκη.
9.   Σημαντική έκφραση της ζωής σε κάθε πολιτισμό.
10. Μέσα σ’ αυτήν αποκαλύπτεται και επεμβαίνει  ο Θεός.
11. Ο άλλος παράγοντας συγγραφής της Αγίας Γραφής.Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α  Xαρακτηριστικό γνώρισμα της Αγίας Γραφής, που την ξεχωρίζει από όλα  
                                   τα άλλα βιβλία.

 1. Ένας από τους παράγοντες συγγραφής της Αγίας Γραφής.
 2. Αυτή ερμηνεύει αλάνθαστα την Αγία Γραφή.
 3. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 4. Ενα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας (το ουσιαστικό).
 5. Ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
 6. Μια εκκλησιαστική τέχνη με... χρώματα.
7.  Άλλη εκκλησιαστική τέχνη με ... ήχους.
8.  Σημαίνει και η λέξη Διαθήκη.
9.  Σημαντική έκφραση της ζωής σε κάθε πολιτισμό.
10. Μέσα σ’ αυτήν αποκαλύπτεται και επεμβαίνει  ο Θεός.
11. Ο άλλος παράγοντας συγγραφής της Αγίας Γραφής.ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ – Δ.Ε. 1

Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής.

1.  Το βιβλίο που μιλά για το Θεό, τη σχέση του με τον άνθρωπο, τον κόσμο (ουσιαστικό)
2.  Σ’ αυτή τη θέληση βασίζεται η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο.
3.  ΄Ονομα θάλασσας της Παλαιστίνης, όπου κοντά της βρέθηκαν χειρόγραφα της Π.Δ..
4.  Η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία της Π.Δ.
5.  Και έτσι ονομάζεται ο Χριστός.
6.  Κατηγορία των βιβλίων της Π.Δ.
7. Ένα προφητικό βιβλίο της Π.Δ.


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής.

1.  Το βιβλίο που μιλά για το Θεό, τη σχέση του με τον άνθρωπο, τον κόσμο (ουσιαστικό)
2.  Σ’ αυτή τη θέληση βασίζεται η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο.
3.  ΄Ονομα θάλασσας της Παλαιστίνης, όπου κοντά της βρέθηκαν χειρόγραφα της Π.Δ..
4.  Η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία της Π.Δ.
5.  Και έτσι ονομάζεται ο Χριστός.
6.  Κατηγορία των βιβλίων της Π.Δ.
7. Ένα προφητικό βιβλίο της Π.Δ.


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής.

1.  Το βιβλίο που μιλά για το Θεό, τη σχέση του με τον άνθρωπο, τον κόσμο (ουσιαστικό)
2.  Σ’ αυτή τη θέληση βασίζεται η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο.
3.  ΄Ονομα θάλασσας της Παλαιστίνης, όπου κοντά της βρέθηκαν χειρόγραφα της Π.Δ..
4.  Η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία της Π.Δ.
5.  Και έτσι ονομάζεται ο Χριστός.
6.  Κατηγορία των βιβλίων της Π.Δ.
7. Ένα προφητικό βιβλίο της Π.Δ.


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

Το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής.

1.  Το βιβλίο που μιλά για το Θεό, τη σχέση του με τον άνθρωπο, τον κόσμο (ουσιαστικό)
2.  Σ’ αυτή τη θέληση βασίζεται η συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο.
3.  ΄Ονομα θάλασσας της Παλαιστίνης, όπου κοντά της βρέθηκαν χειρόγραφα της Π.Δ..
4.  Η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα περισσότερα βιβλία της Π.Δ.
5.  Και έτσι ονομάζεται ο Χριστός.
6.  Κατηγορία των βιβλίων της Π.Δ.
7. Ένα προφητικό βιβλίο της Π.Δ.


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ Δ.Ε. 21: Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν το στόμα του Θεού.

1.  Η πρώτη υπόσχεση σωτηρίας του ανθρώπου από το Θεό           .....................................
2.  Οι προφήτες έρχονται σε αυτή με τους ψευδοπροφήτες               .....................................
3.  Ο διάδοχος του προφήτη Ηλία ( με άρθρο)                                   .....................................
4.  Αυτή του Θεού φανερώνεται και με τους προφήτες                       .....................................
5.  Αυτός ο προφήτης ονομάστηκε ζηλωτής                                       .....................................
6.  Τη ζητούν όλοι οι προφήτες (με άρθρο)                                         ....................................
7.  Την έδιναν οι ίδιοι μαζί με την πρόσκληση για μετάνοια                 ....................................
8.  Θα τη φέρει ο λυτρωτής,όπως έλεγαν οι προφήτες                        ....................................
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν το στόμα του Θεού.
1.  Η πρώτη υπόσχεση σωτηρίας του ανθρώπου από το Θεό           .....................................
2.  Οι προφήτες έρχονται σε αυτή με τους ψευδοπροφήτες                .....................................
3.  Ο διάδοχος του προφήτη Ηλία ( με άρθρο)                                    .....................................
4.  Αυτή του Θεού φανερώνεται και με τους προφήτες                        .....................................
5.  Αυτός ο προφήτης ονομάστηκε ζηλωτής                                        .....................................
6.  Τη ζητούν όλοι οι προφήτες (με άρθρο)                                          ....................................
7.  Την έδιναν οι ίδιοι μαζί με την πρόσκληση για μετάνοια                  ...................................
8.  Θα τη φέρει ο λυτρωτής,όπως έλεγαν οι προφήτες                         ....................................
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν το στόμα του Θεού.
1.  Η πρώτη υπόσχεση σωτηρίας του ανθρώπου από το Θεό           .....................................
2.  Οι προφήτες έρχονται σε αυτή με τους ψευδοπροφήτες                .....................................
3.  Ο διάδοχος του προφήτη Ηλία ( με άρθρο)                                    .....................................
4.  Αυτή του Θεού φανερώνεται και με τους προφήτες                        .....................................
5.  Αυτός ο προφήτης ονομάστηκε ζηλωτής                                        .....................................
6.  Τη ζητούν όλοι οι προφήτες (με άρθρο)                                          ....................................
7.  Την έδιναν οι ίδιοι μαζί με την πρόσκληση για μετάνοια                  ....................................
8.  Θα τη φέρει ο λυτρωτής,όπως έλεγαν οι προφήτες                         ....................................
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούσαν το στόμα του Θεού.
1.  Η πρώτη υπόσχεση σωτηρίας του ανθρώπου από το Θεό           .....................................
2.  Οι προφήτες έρχονται σε αυτή με τους ψευδοπροφήτες                .....................................
3.  Ο διάδοχος του προφήτη Ηλία ( με άρθρο)                                    .....................................
4.  Αυτή του Θεού φανερώνεται και με τους προφήτες                        .....................................
5.  Αυτός ο προφήτης ονομάστηκε ζηλωτής                                        .....................................
6.  Τη ζητούν όλοι οι προφήτες (με άρθρο)                                          ....................................
7.  Την έδιναν οι ίδιοι μαζί με την πρόσκληση για μετάνοια                  ....................................                
8.  Θα τη φέρει ο λυτρωτής,όπως έλεγαν οι προφήτες                         ....................................Ακροστιχίδα Δ.Ε. 22: Ο Αμώς ήταν ο προφήτης της.

1.  Χαρακτηριστικό του προφητικού κηρύγματος                       ------------------------------
2.  Ελειπε από την κοινωνία, που έκρινε ο Αμώς                       ------------------------------
3.  Χαρακτηριστικά της η αδικία,ο ρατσισμός κ.λ.π.(δύο λέξεις) ------------------------------
4.  Την στηλίτευσε ο Αμώς.                                                         ------------------------------
5.  Ο βασιλιάς του Β.Βασιλείου την περίοδο του Αμώς               ------------------------------
6.  Ο προφήτης της δικαιοσύνης(με άρθρο)                                ------------------------------
7.  Η πρωτεύουσα του Β.Βασιλείου                                             ------------------------------
8.  Αισθάνονταν λέγοντας ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού     ------------------------------
9.  Τον παραβίαζαν,ενώ δόθηκε από το Θεό με τη θέλησή τους ------------------------------
10. Ο δρόμος προς το Θεό ( με άρθρο)                                      ------------------------------


Ακροστιχίδα: Ο Αμώς ήταν ο προφήτης της.
1.  Χαρακτηριστικό του προφητικού κηρύγματος                       ------------------------------
2.  Έλειπε από την κοινωνία, που έκρινε ο Αμώς                       ------------------------------
3.  Χαρακτηριστικά της η αδικία, ο ρατσισμός κ.λ.π.(δύο λέξεις) ------------------------------
4.  Την στηλίτευσε ο Αμώς.                                                         ------------------------------
5.  Ο βασιλιάς του Β.Βασιλείου την περίοδο του Αμώς               ------------------------------
6.  Ο προφήτης της δικαιοσύνης(με άρθρο)                                ------------------------------
7.  Η πρωτεύουσα του Β.Βασιλείου                                             ------------------------------
8.  Αισθάνονταν λέγοντας ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού     ------------------------------
9.  Τον παραβίαζαν, ενώ δόθηκε από το Θεό με τη θέλησή τους ------------------------------
10. Ο δρόμος προς το Θεό ( με άρθρο)                                      ------------------------------


Ακροστιχίδα: Ο Αμώς ήταν ο προφήτης της.
1.  Χαρακτηριστικό του προφητικού κηρύγματος                       ------------------------------
2.  Έλειπε από την κοινωνία, που έκρινε ο Αμώς                       ------------------------------
3.  Χαρακτηριστικά της η αδικία, ο ρατσισμός κ.λ.π.(δύο λέξεις) ------------------------------
4.  Την στηλίτευσε ο Αμώς.                                                         ------------------------------
5.  Ο βασιλιάς του Β.Βασιλείου την περίοδο του Αμώς               ------------------------------
6.  Ο προφήτης της δικαιοσύνης(με άρθρο)                                ------------------------------
7.  Η πρωτεύουσα του Β.Βασιλείου                                             ------------------------------
8.  Αισθάνονταν λέγοντας ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού     ------------------------------
9.  Τον παραβίαζαν, ενώ δόθηκε από το Θεό με τη θέλησή τους ------------------------------
10. Ο δρόμος προς το Θεό ( με άρθρο)                                      ------------------------------

Ακροστιχίδα: Ο Αμώς ήταν ο προφήτης της.
1.  Χαρακτηριστικό του προφητικού κηρύγματος                       ------------------------------
2.  Έλειπε από την κοινωνία, που έκρινε ο Αμώς                       ------------------------------
3.  Χαρακτηριστικά της η αδικία, ο ρατσισμός κ.λ.π.(δύο λέξεις) ------------------------------
4.  Την στηλίτευσε ο Αμώς.                                                         ------------------------------
5.  Ο βασιλιάς του Β.Βασιλείου την περίοδο του Αμώς               ------------------------------
6.  Ο προφήτης της δικαιοσύνης(με άρθρο)                                ------------------------------
7.  Η πρωτεύουσα του Β.Βασιλείου                                             ------------------------------
8.  Αισθάνονταν λέγοντας ότι ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού     ------------------------------
9.  Τον παραβίαζαν, ενώ δόθηκε από το Θεό με τη θέλησή τους ------------------------------
10. Ο δρόμος προς το Θεό ( με άρθρο)                                      ------------------------------


Ακροστιχίδα Δ.Ε. 23: Πρέπει να την αποφεύγουμε σύμφωνα με τον προφήτη Ωσηέ.

1.  Τη ζητά ο Θεός αντί για ολοκαυτώματα  (αιτ.-με άρθρο)      -----------------------------
2.  Είναι η τυπολατρία                                                               -----------------------------
3.  Ονομαζόταν έτσι αυτός ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη          -----------------------------
4.  Ο προφήτης που κήρυξε την αγάπη του Θεού( με άρθρο)  -----------------------------
5.  Πρέπει να είναι γνήσια όταν προσφέρεται στο Θεό              ----------------------------
6.  Είναι ο Θεός και με αυτή κρίνει τους ανθρώπους                 ----------------------------
7.  Όταν η λατρεία καταντά τυπολατρία τότε είναι τέτοια           -----------------------------
8. Τα λόγια με άλλη λέξη                                                          -----------------------------
9.  Αυτός ο ευαγγελιστής ήταν της αγάπης                               -----------------------------
10. Τόση είναι η αγάπη του Θεού για όλη την πλάση              -----------------------------


Ακροστιχίδα: Πρέπει να την αποφεύγουμε σύμφωνα με τον προφήτη Ωσηέ.
1.  Τη ζητά ο Θεός αντί για ολοκαυτώματα  (αιτ.-με άρθρο)      -----------------------------
2.  Είναι η τυπολατρία                                                               -----------------------------
3.  Ονομαζόταν έτσι αυτός ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη          -----------------------------
4.  Ο προφήτης που κήρυξε την αγάπη του Θεού( με άρθρο)  -----------------------------
5.  Πρέπει να είναι γνήσια όταν προσφέρεται στο Θεό              ----------------------------
6.  Είναι ο Θεός και με αυτή κρίνει τους ανθρώπους                 ----------------------------
7.  Όταν η λατρεία καταντά τυπολατρία τότε είναι τέτοια           -----------------------------
8. Τα λόγια με άλλη λέξη                                                          -----------------------------
9.  Αυτός ο ευαγγελιστής ήταν της αγάπης                               -----------------------------
10. Τόση είναι η αγάπη του Θεού για όλη την πλάση              -----------------------------

Ακροστιχίδα: Πρέπει να την αποφεύγουμε σύμφωνα με τον προφήτη Ωσηέ.
1.  Τη ζητά ο Θεός αντί για ολοκαυτώματα  (αιτ.-με άρθρο)      -----------------------------
2.  Είναι η τυπολατρία                                                               -----------------------------
3.  Ονομαζόταν έτσι αυτός ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη          -----------------------------
4.  Ο προφήτης που κήρυξε την αγάπη του Θεού( με άρθρο)  -----------------------------
5.  Πρέπει να είναι γνήσια όταν προσφέρεται στο Θεό              ----------------------------
6.  Είναι ο Θεός και με αυτή κρίνει τους ανθρώπους                 ----------------------------
7.  Όταν η λατρεία καταντά τυπολατρία τότε είναι τέτοια           -----------------------------
8. Τα λόγια με άλλη λέξη                                                          -----------------------------
9.  Αυτός ο ευαγγελιστής ήταν της αγάπης                               -----------------------------
10. Τόση είναι η αγάπη του Θεού για όλη την πλάση              -----------------------------

Ακροστιχίδα: Πρέπει να την αποφεύγουμε σύμφωνα με τον προφήτη Ωσηέ.
1.  Τη ζητά ο Θεός αντί για ολοκαυτώματα  (αιτ.-με άρθρο)      -----------------------------
2.  Είναι η τυπολατρία                                                               -----------------------------
3.  Ονομαζόταν έτσι αυτός ο λαός στην Παλαιά Διαθήκη          -----------------------------
4.  Ο προφήτης που κήρυξε την αγάπη του Θεού( με άρθρο)  -----------------------------
5.  Πρέπει νά είναι γνήσια όταν προσφέρεται στο Θεό              ----------------------------
6.  Είναι ο Θεός και με αυτή κρίνει τους ανθρώπους                 ----------------------------
7.  Οταν η λατρεία καταντά τυπολατρία τότε είναι τέτοια           -----------------------------
8. Τα λόγια με άλλη λέξη                                                          -----------------------------
9.  Αυτός ο ευαγγελιστής ήταν της αγάπης                               -----------------------------
10. Τόση είναι η αγάπη του Θεού για όλη την πλάση              -----------------------------
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ Δ.Ε. 25-26: Αυτή χαρακτηριστικό των προφητειών του Ησαΐα.

1.  Το όνομα της Παρθένου, μητέρας του Μεσσία.                     ..........................................
2.  Το όνομα του Μεσσία, όπως το είπε ο Ησαΐας.                     ..........................................
3.  «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος............»                                      ..........................................
4.  Ένα τάγμα αγγέλων που είδε ο Ησαΐας.                                ..........................................
5.  Προπάτορας του Μεσσία, πατέρας του Δαβίδ.                     ..........................................
6.  Την παραβολή αυτή την είπε ο Ησαΐας.                                ..........................................
7.  Την κατέφερε πάνω στο θάνατο με το Πάθος ο Χριστός.      ..........................................
8.  Προεικονίζει όλη την ανθρωπότητα ο λαός αυτός στην Π.Δ.  .........................................
9.  Οι κάτοικοι της Γαλιλαίας άκουσαν το πρώτο από το Μεσσία.........................................
10. Αυτός υπηρετεί το σχέδιο του Θεού(με άρθρο)                    .........................................
11. Και αυτά προαναγγέλθηκαν από τον Ησαΐα (με άρθρο).      .........................................
12. Αυτή του Χριστού ήταν εκούσια (με άρθρο)                          .........................................
13. Την έφερε ο Μεσσίας, γιατί μας έσωσε από το κακό(αιτ-άρθ)........................................
14. Ο Χριστός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου.         ........................................ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Αυτή χαρακτηριστικό των προφητειών του Ησαία.
1.  Το όνομα της Παρθένου, μητέρας του Μεσσία.                     ..........................................
2.  Το όνομα του Μεσσία, όπως το είπε ο Ησαΐας.                     ..........................................
3.  «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος............»                                      ..........................................
4.  Ένα τάγμα αγγέλων που είδε ο Ησαΐας.                                ..........................................
5.  Προπάτορας του Μεσσία, πατέρας του Δαβίδ.                     ..........................................
6.  Την παραβολή αυτή την είπε ο Ησαΐας.                                ..........................................
7.  Την κατέφερε πάνω στο θάνατο με το Πάθος ο Χριστός.      ..........................................
8.  Προεικονίζει όλη την ανθρωπότητα ο λαός αυτός στην Π.Δ.  .........................................
9.  Οι κάτοικοι της Γαλιλαίας άκουσαν το πρώτο από το Μεσσία.........................................
10. Αυτός υπηρετεί το σχέδιο του Θεού(με άρθρο).                    .........................................
11. Και αυτά προαναγγέλθηκαν από τον Ησαΐα (με άρθρο).      .........................................
12. Αυτή του Χριστού ήταν εκούσια (με άρθρο)                          .........................................
13. Την έφερε ο Μεσσίας, γιατί μας έσωσε από το κακό(αιτ-άρθ)........................................
14. Ο Χριστός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου.         ........................................ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Αυτή χαρακτηριστικό των προφητειών του Ησαΐα.
1.   Το όνομα της Παρθένου, μητέρας του Μεσσία.                     ..........................................
2.   Το όνομα του Μεσσία, όπως το είπε ο Ησαΐας.                     ..........................................
3.   «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος............»                                      ..........................................
4.   Ένα τάγμα αγγέλων που είδε ο Ησαΐας.                                ..........................................
5.   Προπάτορας του Μεσσία, πατέρας του Δαβίδ.                     ..........................................
6.   Την παραβολή αυτή την είπε ο Ησαΐας.                                ..........................................
7.   Την κατέφερε πάνω στο θάνατο με το Πάθος ο Χριστός.      ..........................................
8.   Προεικονίζει όλη την ανθρωπότητα ο λαός αυτός στην Π.Δ.  .........................................
9.   Οι κάτοικοι της Γαλιλαίας άκουσαν το πρώτο από το Μεσσία.........................................
10. Αυτός υπηρετεί το σχέδιο του Θεού (με άρθρο)                   .........................................
11. Και αυτά προαναγγέλθηκαν από τον Ησαΐα (με άρθρο).      .........................................
12. Αυτή του Χριστού ήταν εκούσια (με άρθρο)                          .........................................
13. Την έφερε ο Μεσσίας, γιατί μας έσωσε από το κακό(αιτ-άρθ)........................................
14. Ο Χριστός είναι που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου.         ........................................ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ Δ.Ε. 30: Βασιλιάς των Βαβυλωνίων.

1.  Αυτά της ιστορίας τα κινεί ο Θεός.                       ---------------------------------------
2.  Έτσι βλέπει την ιστορία ο Δανιήλ.                        ---------------------------------------
3.  Αυτά των ανθρώπων έχουν αρχή και τέλος.        ---------------------------------------
4.  Ένας από τα τρία παιδιά, φίλος του Δανιήλ(άρθ) ---------------------------------------
5.  Έτσι ονομάζει τον Μεσσία ο Δανιήλ.                    ---------------------------------------
6.  Αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας.                         ---------------------------------------
7.  Φίλος του Δανιήλ (με άρθρο)                               ---------------------------------------
8.  Είναι αυτός της ιστορίας ο Θεός.                         ---------------------------------------
9.  Είναι ο Χριστός για το θάνατο.                             ---------------------------------------
10. Βασιλιάς των Περσών, νικητής της Βαβυλώνας.  ---------------------------------------
11. Την κατάφερε με την ανάστασή Του ο Χριστός.  --------------------------------------
12. Ο άλλος φίλος του Δανιήλ (με άρθρο).                --------------------------------------
13. Είναι ο Θεός αυτός της ιστορίας.                        --------------------------------------


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Βασιλιάς των Βαβυλωνίων.
1.  Αυτά της ιστορίας τα κινεί ο Θεός.                       ---------------------------------------
2.  Έτσι βλέπει την ιστορία ο Δανιήλ.                        ---------------------------------------
3.  Αυτά των ανθρώπων έχουν αρχή και τέλος.        ---------------------------------------
4.  Ένας από τα τρία παιδιά, φίλος του Δανιήλ(άρθ) ---------------------------------------
5.  Έτσι ονομάζει τον Μεσσία ο Δανιήλ.                    ---------------------------------------
6.  Αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας.                         ---------------------------------------
7.  Φίλος του Δανιήλ (με άρθρο)                               ---------------------------------------
8.  Είναι αυτός της ιστορίας ο Θεός.                         ---------------------------------------
9.  Είναι ο Χριστός για το θάνατο.                             ---------------------------------------
10. Βασιλιάς των Περσών, νικητής της Βαβυλώνας.  ---------------------------------------
11. Την κατάφερε με την ανάστασή Του ο Χριστός.  --------------------------------------
12. Ο άλλος φίλος του Δανιήλ (με άρθρο).                --------------------------------------
13. Είναι ο Θεός αυτός της ιστορίας.                        --------------------------------------


ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ: Βασιλιάς των Βαβυλωνίων.
1.  Αυτά της ιστορίας τα κινεί ο Θεός.                       ---------------------------------------
2.  Έτσι βλέπει την ιστορία ο Δανιήλ.                        ---------------------------------------
3.  Αυτά των ανθρώπων έχουν αρχή και τέλος.        ---------------------------------------
4.  Ένας από τα τρία παιδιά, φίλος του Δανιήλ(άρθ) ---------------------------------------
5.  Έτσι ονομάζει τον Μεσσία ο Δανιήλ.                    ---------------------------------------
6.  Αυτός είναι ο αληθινός Μεσσίας.                         ---------------------------------------
7.  Φίλος του Δανιήλ (με άρθρο)                               ---------------------------------------
8.  Είναι αυτός της ιστορίας ο Θεός.                         ---------------------------------------
9.  Είναι ο Χριστός για το θάνατο.                             ---------------------------------------
10. Βασιλιάς των Περσών, νικητής της Βαβυλώνας.  ---------------------------------------
11. Την κατάφερε με την ανάστασή Του ο Χριστός.  --------------------------------------
12. Ο άλλος φίλος του Δανιήλ (με άρθρο).                --------------------------------------
13. Είναι ο Θεός αυτός της ιστορίας.                        --------------------------------------