Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Ι.Κ.Αγγελόπουλου,Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὴν Δ.Ε. Εἰσήγηση στό Θ’ Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέδριο, ( Ἀθήνα 2007 )